Tom Jersø/The Viking Shield Project, Shutterstock

Fårskinn gav vikingens sköld extra styrka

Ny forskning avslöjar hur vikingarna konstruerade starka sköldar med hjälp av trä och ingående kunskaper om garvning.

Mjukt läder tillverkat av skinn från får verkar stötabsorberande, och fick fiendens yxor att glida av på vikingarnas sköldar, visar ny forskning från Danmark.

Valde vikingen ogarvat läder fick han en styvare och hårdare beläggning, som gjorde sköldens kant starkare. Vikingarna tillverkade lättviktssköldar genom att klä en träskiva med skinn från husdjur.

Yxa och sköld var standardutrustning i vikingaarmén.

© Jacob Nyborg Andreassen, Vikingeborgen Trelleborg/Nationalmuseet

Ny metod avslöjar skinnets garvning

”Skinn var dåtidens plast. Skinnprodukternas egenskaper och hållbarhet kunde variera oerhört beroende på vilken djurart man använde, och hur skinnet behandlades”, förklarar arkeologen Rolf Warming.

Han leder den arbetsgrupp av experter från Society for Combat Archaeology, Konservatorskolen, Moesgaard Museum och Aarhus Universitet, som har utvecklat en metod för att analysera fragment av vikingatidens sköldar.

Metoden gör det möjligt att både artbestämma djuret och – vilket är helt nytt – att se vilken behandling skinnet har fått.

I ett separat projekt kunde forskarna därefter konstruera en exakt kopia av vikingatidens sköldar och testa styrkan med hjälp av skarpslipade vapen.

Skölden kunde avväpna fienden

”Till vår stora förvåning kunde skölden stå emot hugget från en tvåhandsyxa. Det var sällan som yxan fastnade i skölden, eftersom hugget absorberades av skinnbeklädnaden. Resten av kraften från hugget avleddes, när vi rörde på skölden”, förklarar Warming.

”Skölden klarade sig också bra mot pilar, spjut och svärdshugg. En del av svärdshuggen fastnade i skölden och även om svärden aldrig fastnade särskilt djupt, var de otroligt svåra att få ut. Från de isländska sagorna vet vi att vikingen därefter roterade sin sköld och avväpnade fienden.”

SE HUR MYCKET STRYK SKÖLDEN TÅLDE: (Video: Vikingaborgen Trelleborg/Nationalmuseet/Society for Combat Archaeology