© Louis Moe/Dansk Skolemuseum

Bluetooth – ett vikinganamn?

Finns det någon koppling mellan den trådlösa överföringstekniken bluetooth och vikingakungen Harald Blåtand?

SVAR 1996 enades de stora teknikföretagen Intel, Ericsson, Nokia och Toshiba om att skapa en gemensam standard för trådlös överföring mellan datorer och mobil­telefoner. Att denna nymodighet uppkallades efter Harald Blåtand, dansk kung på 900-talet e Kr, förvånade många.

Tekniken utvecklades visserligen till stor del i Lund, som enligt traditionen grundades av Haralds son Sven Tveskägg, men namnförslaget kom faktiskt från amerikanen Jim Kardach på Intel.

Han hade läst Frans G Bengtssons roman Röde Orm och fascinerats av kung Harald. Liksom Harald "enade Skandinavien" tänkte sig Kardach att företagen enades om en ny teknologisk standard.