Bluetooth – ett vikinganamn?

Finns det någon koppling mellan den trådlösa överföringstekniken bluetooth och vikingakungen Harald Blåtand?

© Louis Moe/Dansk Skolemuseum

SVAR 1996 enades de stora teknikföretagen Intel, Ericsson, Nokia och Toshiba om att skapa en gemensam standard för trådlös överföring mellan datorer och mobil­telefoner. Att denna nymodighet uppkallades efter Harald Blåtand, dansk kung på 900-talet e Kr, förvånade många.

Tekniken utvecklades visserligen till stor del i Lund, som enligt traditionen grundades av Haralds son Sven Tveskägg, men namnförslaget kom faktiskt från amerikanen Jim Kardach på Intel.

Han hade läst Frans G Bengtssons roman Röde Orm och fascinerats av kung Harald. Liksom Harald "enade Skandinavien" tänkte sig Kardach att företagen enades om en ny teknologisk standard.