Shutterstock

Berömd runsten varnar för Ragnarök

En viking reste Rökstenen för att domedagen närmade sig, tror svenska experter.

En svensk forskargrupp har kommit med ett nytt bud på vad texten på den berömda Rökstenen från år 800 efter Kristus faktiskt betyder.

Stenen, som finns i Ödeshögs kommun i Östergötland, har med sina tjugoåtta rader och sjuhundrasextio runor den längsta runinskription som någonsin hittats.

På 1800-talet lyckades forskare avkoda stenens ordalydelse, men texten är så kryptisk att dess innebörd är oklar.

Experter vid universiteten i Uppsala, Göteborg och Stockholm har nu tillsammans utarbetat en teori som kanske kan förklara varför Rökstenen restes.

En man vid namn Varin reste den till minne av sin son Vämod. Runorna omtalar Vämod som ”dödsdömd av ödet”.

”Vi vet att det förekom solstormar som gjorde himlen röd och gav mycket kalla somrar under denna period.” Runologen Henrik Williams vid Uppsala universitet

Enligt runologen Henrik Williams vid Uppsala universitet finns denna formulering bara på Rökstenen.

Ordvalet fick forskarna att tänka i mytologiska banor, och på flera ställen på stenen finns hänvisningar till en specifik mytologisk händelse: Ragnarök, världens undergång.

Enligt vikingarnas mytologi föregås Ragnarök av den exceptionellt kalla fimbulvintern, och faktum är att vädret var extra kallt under den period då Rökstenen restes. ”Vi vet att det förekom solstormar som gjorde himlen röd och gav mycket kalla somrar under denna period”, förklarar Henrik Williams.

Forskarnas tes är därför att Varin var övertygad om att Oden hade kallat till sig Vämod för att Ragnarök stod för dörren.