Avföring avslöjar: Vikingarna gav oss KOL

Forskare har länge diskuterat varför lungsjukdomarna KOL och emfysem är så vanliga i dag. Nu visar det sig att de livsfarliga lungsjukdomarna kommer från vikingarna.

Vikingarna var så hårt angripna av parasiter att deras kroppar utvecklade ett försvar mot dem – ett försvar som kan utveckla lungsjukdomar.

Vikingarna gav oss lungsjukdomar

Lungsjukdomar som emfysem och KOL är nedärvda från vikingarna. Den slutsatsen drar en grupp forskare från Liverpool School of Tropical Medicine från en studie de har gjort på avföring från vikingatiden.

Enligt forskarna var vikingarna våldsamt angripna av inälvsmask som gjorde att kroppen utvecklade ett protein kallat alfa-1-antitrypsin (A1AT), som skyddade mot de sjukdomar maskarna kunde orsaka.

Men just det proteinet har lett till att vi i dag är mottagliga för sjukdomarna emfysem, KOL och andra lungsjukdomar.

Danska latriner avslöjar maskangrepp

Det massiva angreppet av inälvsmask har forskarna hittat genom att undersöka latriner i vikingabosättningar från år 1018–1030 nära den danska staden Viborg. Jordprover gjorde det möjligt att lägga 1 000 år gamla parasitägg från vikingarnas avföring under luppen.

Analyserna av äggens dna visade att både vikingarna och deras djur var hårt angripna av parasiter. Enligt professor Richard Pleass var det just dessa angrepp som utlöste det protein, som i dag utvecklar lungsjukdomar som KOL:

"Vikingar måste ha ätit förorenad mat och parasiterna har därför spridit sig till olika organ, inklusive lungor och lever, där de proteaser de utlöste har orsakat sjukdomar".

Läs mer: Romarna åts upp av inälvsmask och parasiter

Protein utvecklade i stället lungsjukdomar

A1AT skulle skydda vikingarna mot det enorma maskangreppet de utsattes för, och om proteinet fungerade som det skulle skyddade det lungorna och levern mot de skadliga proteaserna.

Men om proteinet var defekt ledde det till antitrypsinbrist, som är den process som i dag leder till lungsjukdomar som astma, KOL och leversjukdomar som skrumplever.

Forskarna ska nu undersöka dna från vikingarnas avföring närmare för att ta reda på mer om de personer som spred parasiterna på vikingatiden.

Vill du veta mer om vikingatiden – läs mer här.