Amatörarkeolog hittar stor vikingaskatt på dansk ö

En amatörarkeolog har med hjälp av sin metalldetektor hittat mynt och annat silver från Harald Blåtands tid.

Arkeologerna hittade bland annat tre mynt, varav det ena myntet är hopvikt om de två andra.

Åkermark dolde Harald Blåtands mynt

En skatt bestående av 550 silvermynt har hittats på den danska ön Omø söder om Skælskør.

Enligt Museum Vestsjælland har skatten tidigare varit samlad i ett kärl behållare, men låg nu utspridd över ett område på cirka 25–30 meter i diameter. Flera århundradens plöjning i jorden är orsaken till att kärlet till skatten inte längre existerar.

Amatörarkeolog fann vikingaskatten

Amatörarkeologen Robert Hemming Poulsen hade kommit till ön för att lägga ut fibernät, när han en dag i september tog sin metalldetektor i handen och började söka i området efter historiska fynd.

Efter en tids sökande, så hittade han flera silverbitar och -mynt från vikingatiden vilket fick honom att misstänka att jorden dolde fler lämningar från forntiden.

Därför tillkallade han Museum Vestsjælland, som skickade flera arkeologer till ön. Tillsammans grävde de vidare i den själländska marken. Under helgen den 24–25 oktober hittade de inte mindre än 550 stycken silvermynt, silverbitar och delar av silversmycken.

Vikingaskatt innehöll spår från andra länder

Skatten innehåller bland annat ett så kallat Harald Blåtand-mynt från tiden mellan 975–980, som bär motivet av ett kors. Harald Blåtand har troligen valt det motivet för att bevisa att han konverterat till kristendomen. Mynten är gjorda av så tunt skuren metall att korset från den ena sidan kan anas på andra sidan.

Harald Blåtand-mynten framställdes mellan 974 och 983.

Museums Vestsjælland kallar skatten "stor i sitt slag" och den innehåller även ett brett spektrum av föremål från olika upphovsländer. Utöver Harald Blåtand-mynten fann arkeologerna små avklipp av arabiska mynt, en del danska mynt och mynt från England, Tyskland, Polen och Tjeckien med flera. Silversmyckena består bland annat av små delar av armband och ringar.

Alla föremål förvaras nu på Museum Vestsjælland, där muséets arkeologer fortfarande undersöker dem. De hoppas kunna hitta fler sällsyntheter och överraskningar bland fynden.