Jani Oravisjärvi, Suomen kansallismuseo/Shutterstock

Amatör hittar silvermynt från Harald Blåtands tid i Finland

Silversmycken och mynt präglade av den legendariske danske vikingakungen dök upp på en åker i Finland.

”Det mest spektakulära fynd som jag har gjort.”

Så beskriver amatörarkeologen Oskari Heikkilä de tolv silvermynt som han i början av maj fann på en åker utanför staden Virmo i sydvästra Finland.

Så snart Oskari Heikkilä insåg vad han hittat slutade han gräva och kontaktade den finska myndigheten för fornminnen.

Lokala arkeologer tillkallades och gjorde provgrävningar.

Sammanlagt hittades 102 mynt, bland annat muslimska, anglosaxiska, böhmiska och tyska, samt 20–30 bitar brudsilver.

Men det är framför allt de tolv vikingamynten som vållat uppståndelse. De är från 900-talet och är präglade av den danske vikingakungen Harald Blåtand. Ytterst få av Blåtands mynt har tidigare hittats i Finland.

Att mynten låg tillsammans indikerar att de en gång i tiden troligen legat i en läderpung, som multnat bort.

© Jani Oravisjärvi, Suomen kansallismuseo/Shutterstock

Fyndplatsen skyddas

Platsen där mynten hittades har nu tillfogats till Finlands register över fornminnen. Det betyder att personer med metalldetektor hädanefter inte får lov att undersöka området eller gräva där utan tillstånd från den finska styrelsen för kulturarv.

Området kring Virmo är känt för bland annat att hysa andra fynd från järnåldern, och det är inte osannolikt att fler spännande fynd från järnåldern och vikingatiden kommer att göras vid fortsatta utgrävningar.