Hans Ollermann
Sargon

Vem var historiens förste kung?

Han föddes som en enkel bondeson, men lyckades inta tronen – och snart lydde stora delar av Mellanöstern under honom. Medan andra regerade över städer grundade Sargon historiens första imperium.

Historikerna har svårt att ge ett entydigt svar på vem historiens första kung var. Men en kvalificerad kandidat är Sargon av Akkad, som för omkring 4 300 år sedan etablerade ett mäktigt rike i Mellanöstern.

Härskarna före Sargons tid regerade i en historiskt dunkel period, som är höljd i mytologins dimmor, och forskarna har därför svårt att bekräfta deras existens och gärningar.

Sargon var en av de första kungar vars existens har bekräftats, och vars regeringstid beskrivs i olika historiska källor.

Sargon kom från en blygsam bakgrund, och det sägs att hans far var bonde. Redan som ung lyckades Sargon emellertid tillskansa sig tronen och förenade stadsstaterna Akkad och Sumer.

Därefter inledde han ett omfattande erövrande, och intog de närliggande stadsstaterna. Under sina cirka 40 år på tronen erövrade kungen ett stort område, som sträckte sig över bland annat delar av dagens Turkiet, Irak, Iran och Syrien.

Enligt källor från antiken intog Saragon 34 stora städer och hade en stående armé av 5 400 krigare.

Sargon

Kung Sargon erövrade enorma delar av Mellanöstern för omkring 4 300 år sedan.

© Hans Ollermann

Byråkrati var kungens vapen

Sargons stora styrka var ett väl utvecklat sinne för administration och byråkrati. Han satte guvernörer att regera å sina vägnar och upprätthöll på så sätt kontrollen över sitt stora rike.

I de erövrade områdena fick invånarna fortsätta leva som tidigare om de underkastade sig Sargon och betalade skatt. Det tillvägagångssättet gjorde Sargon till en populär härskare, eftersom han blev garant för fred.

Kungen lade även stor vikt vid hantverk och handel och etablerade handelsförbindelser med bland andra Induscivilisationen och Arabiska halvön, som gav honom tillgång till stora mängder varor.

Välståndet spenderades på bland annat imponerande arkitektur och konstverk.