Varför kallas skottar och engelsmän för britter?

Varför kallas skottar och engelsmän för britter?

År 1707 bildades Storbritannien när parlamenten i Skottland och England förenades.

Skottar blev britter efter krig och dålig skörd

År 1707 undertecknade Skottland och England den s k unionsakten, när det skotska parlamentet upplöstes. Storbritannien hade bildats. Under åren före avtalet hade i synnerhet de engelska politikerna försökt tvinga igenom unionen. De båda länderna hade nämligen redan samma kung, men engelsmännen fruktade att skottarna skulle välja sin egen monark – i värsta fall en katolik som skulle liera sig med deras fiender.

Skottarna stod länge emot, men sent på 1690-talet försökte de skaffa sig en koloni i dagens Panama. Cirka en fjärdedel av alla pengar i Skottland satsades på äventyret, och när det misslyckades år 1700, efter strider mot spanjorerna, var en stor del av den skotska adeln ruinerad.

Deras problem förvärrades av flera års missväxt, och till sist kunde den skotska adeln övertalas – i synnerhet som de lovades hundratusentals pund i kompensation. Skottland hade nu gått samma väg som Wales, som varit i union med England sedan 1500-talet.