Bibliothèque Nationale de France / Wikimedia Commons

Var kosackerna ett självständigt folk?

Kosackerna från de ukrainska stäpperna valde sina egna ledare och angrep sina grannar, men trots det blev det oregerliga folket det ryska imperiets mest lojala soldater.

Bönder på flykt blev en ny kultur

Kosackernas historia kan spåras till mitten av 1200-talet.

Då härskade de turkiska kumanerna på de eurasiska stäpperna, men deras makt bröts av ­mongolerna.

Detta skapade ett maktvakuum, som medförde att många olika folkslag slog sig ner där – bland annat kom bönder på flykt från livegenskapen i Ryssland till stäpperna och skapade en ny kultur med bland annat ryska, ukrainska och ­turkiska inslag.

Kosacksamhällen utvecklades under senmedeltiden och renässansen på de vidsträckta stäpperna i dagens Ukraina och södra Ryssland.

Där, långt från alla maktcentra, uppstod bonde- och krigarsamhällen, som leddes av valda hövdingar.

Kosackerna hade sin egen kultur, där plundring och angrepp på grannarna var en central del av ekonomin, och i synnerhet turkarna kring Svarta havet drabbades ofta.

Kosackerna var kända för sin oerhörda skicklighet till häst.

Kościuszko Foundation in New York & Shutterstock

Tävlingar till häst var populära bland kosackerna. Utöver att skjuta prick med pilbåge tävlade man i så kallad jigit – ­akrobatiska övningar utförda medan hästen satte av i full galopp.

Kościuszko Foundation in New York & Shutterstock

Bågen av horn och trä byttes på 1600-talet ut mot eldhandvapen.

Kościuszko Foundation in New York & Shutterstock

Sadeln var hög i förhållande till de vanligaste typerna i Europa.

Kościuszko Foundation in New York & Shutterstock

Hästen var liten och robust och klarade all slags terräng.

Kościuszko Foundation in New York & Shutterstock

Revolutionen blev ödesdiger för kosackerna

År 1654 upptogs kosacknationerna som ­självständiga republiker i det hastigt växande Ryssland­.

De fick behålla sin livsstil mot att de i krig ställde upp med soldater.

Varje kosackfolk bildade sina egna regementen och stod själva för hästar och materiel.

De mobila kosackerna på sina tåliga hästar gick i täten, när Ryssland lade under sig det enorma Sibirien.

Ryttarfolken var vana vid öppna vidder och ett liv i sadeln.

Kosackernas ordbok

Hetman: Hövding för kosackfolk
Hopak: Akrobatisk dansstil
Kobza: Kort stränginstrument
Nagajka: Piska av flätat läder
Papakha: Rund pälsmössa
Rada: Demokratiskt råd
Sjasjka: Lätt kroksabel
Tsjoha: Rock med patronfickor

Till skillnad från vanliga ryska soldater kunde kosackerna skaffa mat var som helst, och de förstod hur tatarer och andra fient­liga folkslag på stäppen tänkte.

På 1800-talet fick kosackerna rykte om sig att vara tsarens mest lojala styrkor, och efter ryska revolutionen 1917 ledde de kampen mot kommunisterna.

Som straff löstes deras sam­hällen upp och kul­turen förtrycktes.