Tusen år gammal massgrav innehöll spädbarnslik

Arkeologer har gjort ett makabert fynd nära Lima i Peru.

Massgraven har klarat sig från grav­plundrare och är därför full av värde­fulla offergåvor, bl a figurer i keramik.

Arkeologer har hittat en häpnadsväckande massgrav omkring tre mil sydöst om Lima. Graven, som dateras till cirka år 1000, ligger intill ett stort tempel i ruinstaden Pachacamac, som övergavs efter spanjorernas invasion på 1500-talet.

Graven innehåller de jordiska kvarlevorna av över 70 människor – de flesta mumifierade. Bland liken har forskarna också funnit minst ett dussin spädbarn, som alla är placerade med huvudet pekande in mot gravens mitt.

Förutom de många mänskliga kvarlevorna har arkeologerna också hittat keramik, vaser, kalebasser, smycken av koppar- och guldlegeringar, trämasker med målade ansikten och ett stort antal offerdjur.

Trots de många dyrbarheterna tror inte forskarna att massgraven var kunglig. Många skelett ser ut att ha vissa gemensamma genetiska drag, och platsen förmodas därför vara en stor familjegrav. Nu ska forskarna undersöka skeletten närmare och datera dem mer exakt. Förhoppningen är att kunna fastslå döds­orsaken – och om personerna eventuellt offrades.