Tio i topp: Historiens mäktigaste imperier

Vi korar historiens mäktigaste imperier. Läs om kandidaterna – och rösta på din egen favorit.

10. Inkariket [1438–1533]

PLUS: Inkarikets goda organisation höll samman mer än hundra olika etniska grupper.
MINUS: De erövrade folken var inte lojala mot inka och gjorde uppror när spanjorerna kom.

9. Första perserriket [559 f Kr–331 f Kr]

PLUS: Toleranta lagar och religionsfrihet bidrog till att hålla ihop riket.
MINUS: Tvister om arvsföljden gjorde riket till ett lätt rov för Alexander den store.

8. Mongoliska kejsardömet [1206–1368]

PLUS: Den starke fältherren Djingis khan betraktade erövringar som sin livsuppgift.
MINUS: Endast en stark man som Djingis khan kunde kontrollera det vidsträckta riket.

7. Umayyadiska kalifatet [661–750

PLUS: Skräckinjagande armé, starkt handelsnätverk och stabila administrativa centra.
MINUS: Byggdes upp och växte alltför snabbt. Någon gemensam nationell identitet existerade inte.

6. Ryska kejsardömet [1721–1917]

PLUS: Yt- och befolkningsmässigt ett av de största imperierna någonsin.
MINUS: Ryssland präglades av stora sociala skillnader, vilket ledde till revolution år 1917.

5. Osmanska riket [1299–1923]

PLUS: Den moderna och välutrustade armén var överlägsen fiendens.
MINUS: Osmanerna lyckades inte hantera den växande nationalismen under 1800-talet.

4. Spanien/Portugal [1494–1975]

PLUS: Den stora flottan och dyrbara handelsvaror från kolonierna gjorde alliansen stark.
MINUS: Krig i Europa kanaliserade bort kraften från kolonierna som fick lättare att frigöra sig.

3. Romarriket [509 f Kr–476]

PLUS: Stark samhällsstruktur, stabila handelsvägar samt en disciplinerad och välutrustad armé.
MINUS: Interna stridigheter bröt så småningom ned imperiet inifrån.

2. Det kejserliga Kina [221 f Kr–1911]

PLUS: Kineserna var mästare på organisation, infrastruktur och utbildning.
MINUS: Imperiet var så slutet att det inte utvecklades i samma takt som andra stormakter.

10. Inkariket [1438–1533]

PLUS: Inkarikets goda organisation höll samman mer än hundra olika etniska grupper.
MINUS: De erövrade folken var inte lojala mot inka och gjorde uppror när spanjorerna kom.

9. Första perserriket [559 f Kr–331 f Kr]

PLUS: Toleranta lagar och religionsfrihet bidrog till att hålla ihop riket.
MINUS: Tvister om arvsföljden gjorde riket till ett lätt rov för Alexander den store.

8. Mongoliska kejsardömet [1206–1368]

PLUS: Den starke fältherren Djingis khan betraktade erövringar som sin livsuppgift.
MINUS: Endast en stark man som Djingis khan kunde kontrollera det vidsträckta riket.

7. Umayyadiska kalifatet [661–750]

PLUS: Skräckinjagande armé, starkt handelsnätverk och stabila administrativa centra.
MINUS: Byggdes upp och växte alltför snabbt. Någon gemensam nationell identitet existerade inte.

6. Ryska kejsardömet [1721–1917]

PLUS: Yt- och befolkningsmässigt ett av de största imperierna någonsin.
MINUS: Ryssland präglades av stora sociala skillnader, vilket ledde till revolution år 1917.

5. Osmanska riket [1299–1923]

PLUS: Den moderna och välutrustade armén var överlägsen fiendens.
MINUS: Osmanerna lyckades inte hantera den växande nationalismen under 1800-talet.

4. Spanien/Portugal [1494–1975]

PLUS: Den stora flottan och dyrbara handelsvaror från kolonierna gjorde alliansen stark.
MINUS: Krig i Europa kanaliserade bort kraften från kolonierna som fick lättare att frigöra sig.

3. Romarriket [509 f Kr–476]

PLUS: Stark samhällsstruktur, stabila handelsvägar samt en disciplinerad och välutrustad armé.
MINUS: Interna stridigheter bröt så småningom ned imperiet inifrån.

2. Det kejserliga Kina [221 f Kr–1911]

PLUS: Kineserna var mästare på organisation, infrastruktur och utbildning.
MINUS: Imperiet var så slutet att det inte utvecklades i samma takt som andra stormakter.

1. Brittiska imperiet
Läs mer: Läs: Det brittiska imperiet grundades av en pirat.