Tenochtitlán: Så fungerade stadskärnan

Tenochtitláns stadskärna var rikets religiösa och politiska centrum. Där bodde prästerna. Deras uppgift var att säkra gudarnas fortsatta välvilja så att aztekernas rike och Tenochtitlán kunde behålla sitt inflytande. Allting styrdes av ritualer och ceremonier och ingenting lämnades åt slumpen.

Tenochtitlán sett från ovan.

Präster fick en fin utbildning

  • Barnen skrevs in i prästskolan i tidig ålder. Här fick de ­undervisning i religion, juridik och matematik. Båda könen var välkomna men flickorna slutade när de gifte sig.

  • Sång, dans och musik var en viktig del av många ceremonier. Vissa präster specialiserade sig och blev musiker. De spelade trumma, flöjt eller maracas.

  • De barn som var särskilt bra på matematik blev astronomer vid sidan av prästyrket. De hade ansvaret för att förutspå stormar, kometer och solförmörkelser.

  • De skickligaste prästerna – eller de av fin familj – nådde toppen av prästhierarkin och blev eldpräster. De kändes igen på sina svartmålade ansikten och långa, otvättade hår. Eldprästerna utförde människooffren högst upp på Stora Templet. De höll fast det levande offret, sprättade upp hans bröstkorg, skar ut hjärtat och gav det till krigsguden i en särskild offersten.