Shutterstock

Sumererna uppfann det funktionella hemmet

Civilisationens vagga stod i sumerernas rike, där även historiens första städer uppstod. Sumerernas praktiska och funktionella bostäder speglade den avancerade kulturens uppfinningsrikedom och nytänkande.

Omkring 4500 före Kristus bosatte människor sig i södra delen av det bördiga området mellan floderna Eufrat och Tigris i dagens Irak. På några hundra år utvecklade befolkningen, sumererna, fundamentet till vår tids civilisation.

Avgörande för det var sumerernas utveckling av städer och bostadsbyggande.

Byggandet blev möjligt tack vare att sumererna effektiviserade lantbruket, bland annat genom att uppfinna plogen – ett banbrytande genombrott.

Den ökade produktiviteten gjorde det möjligt att livnära fler människor, som kunde ägna sig annat än att odla, till exempel handel och hantverk. För första gången i historien samlades olika yrkesgrupper i städer.

Sumerernas största stad, Uruk, hyste under sin storhetstid omkring år 3200 före Kristus omkring 60 000 personer. Byggandet präglades precis som lantbruket av effektivitet och uppfinningsrikedom.

VIDEO: Så bodde sumererna

Bristen på trä gjorde sumererna till experter på att bygga hus av vass och lera. Bostaden utgjorde en praktisk ram runt den sumeriska storfamiljens vardag.

Sumererna formade tegelstenar av lera, eftersom trä och sten var en bristvara. Processen satte de i system, så att teglet kunde massproduceras. Det samma gällde bland annat tyg och keramik.

I städerna utvecklades kulturen ytterligare.

Sumererna stod både bakom historiens första skriftspråk, kilskriften, samt utvecklingen av grundläggande matematiska principer.

Kulturen frodades fram till omkring 2000 före Kristus. Då tog babylonierna över området – samt deras föregångares imponerande landvinningar.