Shutterstock

Stenålderskvinnor var fantastiska mödrar

Ny studie skrotar gammal teori om att mängder av spädbarn dog för 10 000 år sedan.

Arkeologer hittar ofta spädbarn på gravplatser från stenåldern, och det har gett upphov till en myt.

”Många förmodar att spädbarnsdödligheten var skyhög under forntiden, bland annat på grund av bristen på moderna mediciner”, förklarar dr. Clare McFadden vid The Australian National University. Hon står bakom en ny studie, som vederlägger myten.

”Tidigare har man förmodat att omkring 40 procent av alla spädbarn under stenåldern dog under sitt första levnadsår”, säger Clare McFadden. Men den siffran är helt fel. Tillsammans med en grupp kollegor gick hon igenom statistik från 97 fattiga utvecklingsländer. Forskarna studerade ländernas statistik från de senaste tio åren för att ta reda på vad som har betydelse för om dödligheten blir hög eller låg.

Enligt den australiska rapporten övertolkar arkeologer fynd av kvarlevor av spädbarn från stenåldern.

© Shutterstock

U-länder liknar stenåldern

Clare McFadden anser att stenåldern kan jämföras med utvecklingsländerna, och att spädbarnsdödligheten för 10 000 år sedan därför inte var i närheten av 40 procent.

Att arkeologer i dag stöter på talrika spädbarnsgravar från stenåldern hänger därför inte samman med att dåtidens mödrar var dåliga på att sköta sina nyfödda. I stället är gravarna uttryck för att stenålderns kvinnor födde många barn.

”Tittar man på gravplatser så berättar de faktiskt mer om antalet barn som föds, men väldigt lite om hur stor andel som dör”, förklarar Clare McFadden.