Stenåldersjacka var pyntad med skal

Hjorttänder och snäckskal i vindlande mönster pryder en jacka från stenåldern och vittnar om européernas handelsvägar för 7000 år sedan.

Ett skelett av en mellan 20 och 50 år gammal man har begravits i en anmärkningsvärd jacka, som dekorerats med broderier, snäckskal och djurtänder.

© Black Riverfossils.org, Aurélie Zemour & Creative Commons

Utanför Avignon i södra Frankrike har arkeologer funnit skelettet av en man som på överkroppen bar en jacka med avancerade broderier.

Den pryddes dessutom av sammanlagt 158 snäckskal och 16 hörntänder från kronhjortar.

Högsta stenåldersmode

Mannen tros ha levt för omkring 7000 år sedan och ha varit iförd vad som kan ha varit allra högsta sten­åldersmode.

Hjort­tänderna och snäckskalen är det enda som i dag är kvar av jackan. Någon har borrat små hål i dem och där­efter sytt fast dem på jackan i ­ett vindlande mönster.

Skalen kommer från havs­snäckan Columbella rustica, som lever i Medelhavet.

Totalt 16 kronhjortständer och 158 skal från havssnäckan Columbella rustica pryder jackan.

© Black Riverfossils.org, Aurélie Zemour & Creative Commons

Handel mellan territorier

Enligt kemiska analyser har snäckskalen med stor sannolikhet varit målade röda, kanske för att synas extra mycket.

De ­föremål som pryder jackan är sällsynta i det område där skelettet har hittats, och enligt forskarna kan det tas som en ­indikation på att européer under yngre sten­åldern för 7000 år sedan bedrev ­handel över stora avstånd.