© Flickr

Hobbitarnas undergång: Hade människan ett finger med i spelet?

Nya utgrävningar avslöjar att den mystiska, indonesiska "hobbiten", Homo floresiensis, dog ut långt tidigare än först antaget. Och våra förfäder hade kanske ett finger med i spelet.

8 april 2016 av Andreas Ebbesen Jensen

Människoarten "Homo Floresiensi" hann aldrig slå sig i slang med den moderna människan på den indonesiska tropiska ön Flores. Eller åtminstone inte särskilt länge.

Nya utgrävningar och dateringar från den "hobbit"-liknande forntidsmänniskan, som upptäcktes i grottan Liang Bua 2003, avslöjar att "hobbitarna" inte, som tidigare antagits, levde för 12 000 är sedan, utan för minst 50 000 år sedan.

Människan är huvudmisstänkt

Frågar man författarna bakom studien, som har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Nature, var det troligen ingen slump att hobbitarna försvann vid den tid då de första moderna människorna dök upp i Australien.

"För mig är det den springande punkten: Skulle hobbitarna vara utdöda om inte människan hade stigit i land på Flores? Och svaret är nej. Vi var sannolikt den avgörande faktorn i deras utplåning", säger ledaren av studien, professor Bert Roberts vid University of Wollongong, Australien, till Reuters.

Vi ska lära av historien

Eftersom man inte har hittat bevis för att moderna människor har existerat på ön Flores tidigare än för 11 000 år sedan, kan forskarna ännu inte bevisa att våra förfäder var skyldiga till "hobbitarnas" undergång.

Forskaren Matthew Tocheri, som också har arbetat med utgrävningarna hoppas dock att frågan ska besvaras i framtiden. För vår egen skull.

"Vi måste förstå varför de (Homo Floresiensis, reds. anm.) dog ut och vi överlevde om vi ska kunna fatta bättre beslut kring hur vi tillvaratar planeten och varandra i framtiden", säger han till webbplatsen Live Science.

Kanske är du intresserad av...