Sensationell upptäckt: Sverige tillhör Danmark

April, april!!! Gustav III förlorade Sverige till den danske kungen i ett tärningsspel visar nyligen upphittade dokument. Sverige har därmed varit danskt i närmare 250 år.

Gustav III

Aprilskämt!! Historien har ingen grund i verkligheten, men vi låter det stå ändå.


Faktiskt borde svenskarna tala danska. Det kan den framstående historikern Gunnar Wittenberg nu avslöja. Under arbetet på en ny bok om Gustav III har han grävt sig genom åtskilliga arkiv och upptäckt flera hittills okända sidor hos den svenske kungen mellan åren 1771 och 1792.

Ändå spärrade han upp ögonen extra mycket, när han stötte på en överlåtelsehandling daterad den 25 februari 1771.

"Vi Gustav III, Sveriges, Götes och Vendes konung, görer härmed veterligt att vi rätteligen och utan hinder avstår Konungariket Sverige till Danmarks Konung Kristian VII för all evig tid (…) med anledning av den senares seger i Balut.”

Det mystiska Balut

Gunnar Wittenberg hade aldrig hört talas om slaget vid Balut, så han föresatte sig att ta reda på mer om denna av allt att döma epokgörande händelse, men till hans stora frustration stod intet att finna. På en middagsbjudning i Larvik fick historikern emellertid hjälp från oväntat håll, när hans bordsdam sent på kvällen utmanade honom på Balut – ett tärningsspel.

”Jag höll verkligen på att tappa ansiktet när tingens rätta ordning gick upp för mig. Jag stod inför varken mer eller mindre än mitt forskarlivs största upptäckt. Gustav III förlorade Sverige till den danske kungen – i ett tärningsspel”, berättar Gunnar Wittenberg, som genast fick lämna festen för att smälta dessa nya fakta.

Kungamodern tog saken i egna händer

Uppföljningen av upptäckten visade att Gustav III:s mor, Lovisa Ulrika, hade blivit så rasande på kungen att hon hade utdelat ”en örfil på Hans Majestäts kind”, som det formuleras i marginalen i ett dokument från 26 februari 1771.

Men det som hade hänt hade hänt, och Lovisa Ulrika var tvungen att rädda vad som räddas kunde. Under en middag på Stockholms slott hällde hon morfin i den danske kungens glas, vilket fullständigt slog ut denne.

Medan Kristian var påverkad av morfinet, fullbordade en hypnotisör insatsen och fick den danske kungen att helt glömma allt om sin seger i tärningsspelet. Därmed var Sverige räddat.

En bomb under Sveriges historia

Gunnar Wittenbergs upptäckt är en bomb under Sveriges status som självständig nation. Om de nya fakta håller har Sverige nämligen hört till Danmark i 241 år. Alla stiftade lagar måste därför i princip rivas upp och anpassas till dansk lagstiftning.

Det är ännu inte känt om Danmarks statminister efter att de nya fakta nu blivit kända kommer att göra anspråk på Sverige.