Romer lämnade Indien för 1 500 år sedan

En ny kartläggning av de europeiska romernas DNA visar att de började utvandra från Indien på 500-talet, med kurs mot Europa.

Trots flera hundra år i Europa har romerna i mångt och mycket bevarat sin nomadkultur.

Romer kom till Europa från Indien

Romerna, Europas största etniska minoritet, lämnade den indiska subkontinenten för 1 500 år sedan och satte kurs mot Europa. Den slutsatsen drar en grupp internationella forskare, som nyligen genomfört en omfattande analys av romernas genetik.

DNA insamlat från 13 grupper romer

Undersökningen är den mest omfattande i sitt slag någonsin. Man har samlat DNA-material från 13 romska grupper från olika platser i Europa. Materialet har sedan jämförts med andra befolkningsgruppers DNA, och man har kommit fram till att de moderna romernas förfäder lämnade nordvästra Indien omkring år 500.

Romer kom till Europa i samlad tropp

De nya DNA-analyserna bekräftar tidigare lingvistiska undersökningar, i vilka man kommit fram till att de europeiska romernas språk har sina rötter i Indien.

Undersökningen avslöjar dessutom att romerna lämnade Indien i samlad tropp – och inte i flera olika vågor av folkvandringar som en del historiker tidigare har föreslagit. Romernas rutt gick via Turkiet till Balkanhalvön, och därifrån spred sig folket för omkring 900 år sedan via olika vägar till resten av Europa.

Den nya genetiska undersökningen är banbrytande, eftersom tidigare DNA-­analyser av Europas demografiska sammansättning inte har omfattat romerna – trots att hela 11 miljoner romer lever inom Europas gränser.