Vilka måttenheter använde romarna?

Hur avgjorde romarna längd, vikt och volym?

På romerska marknader förekom sällan tvivelaktigheter. Romarna var i det stora hela pålitliga handelspartners, bland annat för att de hade standardmått för såväl vikt som volym och längd. En romersk fot, ”pes”, motsvarade 0,296 meter. Fem pes blev ett steg, ”passus” 1,48 meter. Tusen steg, ”mille passus”, blev en romersk mil – 1480 meter.

Uppmätning av landområden baserades på enheten ”actus”, en kvadrat på 120 x 120 fot. En yta på två actus kallades ”jugerum” – en avledning av ”jugum” det latinska ordet för oxe – och motsvarade vad ett oxspann kunde plöja på en dag.

Vikt mättes i det romerska pundet libra, ca 327 gram. Volymen för flytande vätskor mättes i amforor med 80 libra vätska, vilket motsvarar cirka 26 liter. Amfora var också den vanliga benämningen på en vas med smal hals.