Shutterstock

Varför har romerska hjälmar en borste på toppen?

Ursprungligen användes de färggranna borsten för att visa soldatens rang, men borstens viktigaste funktion var den effekt de hade på fienden på slagfältet.

Arkeologiska fynd visar att en del ro­mer­ska soldathjälmar pryddes av en stor plym av hästtagel.

Plymen kunde ha olika färg, men oftast färgades den i en ag­­­­gres­­­­siv, röd färg för att hylla krigsguden Mars, som förknippades med rött.

Den färgade hårprakten hade flera syften. Ett av dem var att ange hjälmbärarens militära rang.

Enligt den romerske författaren Vegetius, som levde på 300-talet efter Kristus, bar legionärerna – de me­­ni­ga soldaterna – plymen så att den gick från pannan till nacken.

Deras överordnade, ­centurionerna, hade plymen ­tvärställd över hjälmen.

Dessutom hade plymen den ­funktionen att den fick soldat­erna att se fysiskt större och därmed mer skrämmande ut i strid.

Den grekiske hi­s­to­ri­kern Polybios berättar att romarna sat­te borst – och i bland även stora fjädrar – på sina hjälmar för att ”ge honom en framtoning som skulle skapa fruktan hos hans ­fiende”

. Fynd av bland annat sta­­ty­­­er ­indikerar dock att romer­ska soldater med tiden övergav de plymprydda hjälmarna på slagfältet och bar dem endast i parader och under festivaler.

Legionärens vapen

© Wikimedia Commons

Gladius var ett kort svärd att sticka och hugga med. Svärd­et var ­legionärens huvudsakliga vapen.

© Shutterstock

Pilum var ett två meter långt spjut, som inför en strid kastades mot fienden för att bryta deras formation.

© Shutterstock

Scutum var en avlång, fyrkantig sköld, som användes som skydd och för att knuffa och slå fien­­den.