Varför gav romarna sina barn siffernamn?

Många har trott att de romerska barnen fick sina siffernamn efter ordningen i vilken de föddes, men det stämmer inte.

© Bridgeman Images

I antikens Rom var förnamn, praenomen, som Quintus (femte), Sextus (sjätte) och Decimus (tionde) vanliga.

Många tror felaktigt att ­ro­marna helt enkelt fick så många barn att det var ­lättast att ge dem namn efter den ordning de fötts i.

Så är det dock inte, för i så fall borde det ha funnits förnamn som Primus (första), Secundus (andra), Tertius (tredje) och Quartus (fjärde), men de fanns inte som förnamn. I dag råder det därför enighet om att namnen inte syftar på födelseordningen utan på födelsemånaden.

Barn uppkallades efter gudamånader

Roms tidiga kalender ha­de tio månader, varav de fyra första var uppkallade efter gudar, medan resten hade siffror.

Femte månaden hette quintilis, så ett barn fött då fick namnet Quintus, medan barn från sjätte månaden, sextilis, fick namnet Sextus.

Även barn från de fyra gudamånaderna fick namn av dessa. Marcus kom till ­exempel av martius – årets första månad, som var uppkallad efter krigsguden Mars.

Läs också: De tolv största romerska gudarna – och de små