Varför delades Rom i två riken?

p.

© University of Florida

Romarrikets storhetstid varade fram till år 200 e.Kr. Sedan föll det offer för en oregerlig armé med rivaliserande generaler, växande anarki, en ekonomisk kris som följd av alltför stor import av lyxvaror österifrån samt en invasion av germanska stammar.

År 284 e.Kr. valdes Diocletianus till kejsare av Romarriket. Politiskt, militärt och administrativt höll Rom på att falla samman.

Riket kunde inte längre kontrolleras från Rom, men Diocletianus ville undvika att splittra det i autonoma stater. Han reformerade riket genom att utnämna sin vän Maximianus till medkejsare.

Maximianus skulle ta itu med den västra delen, Diocletianus den östra. På så vis fick de slut på 50 års anarki – i alla fall tillfälligt.

Problemen återkom och oroligheterna kulminerade år 395 då Romarriket delades. Den siste kejsaren som härskade över både öst och väst var Theodosius (348–395).

Kejsar Diocletianus såg sanning­en i vitögat – det förvuxna Romarriket måste delas i två.

Foto: University of Florida