HS2
Romersk grav

Varför begravdes romerska lik med huvudet vid fötterna?

Runt om i England har arkeologer på senare år funnit ett stort antal romerska gravar, i vilka de döda har halshuggits – och fått huvudet placerat mellan benen. Sedvänjan kan bero på lokal övertro.

Brittiska arkeologer tappade hakan, när de under en rutinartad utgrävning i samband med bygget av ett antal nya bostäder snubblade över en romersk gravplats ungefär åtta mil norr om London.

Gravplatsen härrör från omkring år 300 efter Kristus och innehåller kvarlevorna av sjutton personer. Av dessa hade elva fått huvudet avhugget och omsorgsfullt placerat mellan fötterna

Brittiska arkeologer har även tidigare hittat gravar från romersk tid, där de döda haft huvudet placerat i fel ände. Till exempel grävde arkeologer i februari 2022 ut kvarlevorna av hela 40 personer som begravts på identiskt vis i södra England.

Romersk grav

Runt om i England har arkeologer i samband med byggen av bostäder, vägar och järnvägar funnit gravar med halshuggna personer.

© HS2

Halshuggning befriade själen

Trots att det makabra gravskicket verkar ha varit utbrett bland de romerska britterna kan forskarna inte svara på vad orsaken till det är.
En uppenbar hypotes är att de döda var kriminella, som straffats med halshuggning.

Det tror emellertid inte den brittiske arkeologen Andy Peachey:

”Snittet genom halsen har utförts efter döden och har placerats med omsorg strax bakom käken. En avrättning skulle ha kapat längre ner på halsen och med en oerhörd kraft, som vi inte kan se på kvarlevorna", säger Andy Peachey.

Halshuggningar kan därför vara en kvarleva från de hedniska traditioner som präglade England, innan romarna invaderade området år 43 efter Kristus. Förmodligen skulle halshuggningarna befria själen, som enligt lokala keltiska stammar hölls inspärrad i huvudet.