Photo Josse/Leemage/Getty Images

Varför bar romarna toga?

Togan var den ultimata statussymbolen för romarna och kunde symbolisera ens yrke eller position i samhället.

För en romare motsvarade togan en kostym och bars endast vid formella tillfällen – till exempel viktiga möten eller festligheter.

Togan förknippades därför med hög social status och omgärdades av traditioner och lagar, som styrde hur den skulle användas. Toga fick till exempel endast bäras av fria män, som var romerska medborgare. Andra regler angav bland annat vilka färger och mönster olika grupper fick ha på sig.

Själva togan bestod av ett stort stycke ylletyg, som lades över axeln och draperades sirligt runt kroppen. Det fyra till sex meter långa och upp till tre meter breda tygstycket var synnerligen besvärligt att sätta på sig, och ofta behövde romarna hjälp av sina slavar för att ta på sig togan på rätt sätt.

Enligt romersk lag var det endast romerska medborgare som fick bära toga.

© Photo Josse/Leemage/Getty Images

Togans ABC

Armen höll allt på plats

Vänster arm hölls alltid böjd under dagen för att hålla togan på plats. Det var inte tillåtet att använda nålar, broscher eller andra fäst­anordningar för att hålla ihop togan.

Ägodelar doldes i vecken

Fickor hade togan inga, men en del romare kunde forma togan, så att det gick att förvara saker i vecken.

Färgen angav status

Färgen på togan angav personens position i samhället. De flesta togor var ljusa, medan mörkare färger bars av bland annat generaler och senatorer.

I stället för i den opraktiska togan gick de flesta romare till vardags klädda i en ärmlös tunika, som gick ner till ungefär knäna.

Många inom samhällets elit föredrog dock att klä sig i en paenula – ett slags poncho, som gav större rörelsefrihet, men påminde om togan.

VIDEO – Se hur en romare tog på sig togan:

Romarna kände till byxor från de folkslag som de kuvade, men betraktade benkläder som primitiva plagg, som bars endast av barbarer.

Togan blev omodern under romar­rikets sista århundraden och ersattes av tunika och mantel.

Syndiga kvinnor bar toga

Den romerska togan var förbehållen män – och fallna kvinnor. Ursprungligen gick både män och kvinnor i toga, men från omkring år 200 f.Kr. föreskrev de sociala normerna att togan var endast för män.

Kvinnor skulle klä sig i en lång klänning och en kappa, som ansågs mer ärbart.

Ett undantag var finare ­prostituerade och otrogna kvinnor, som ­skulle bära toga, så att det gick att skilja dem från anständiga kvinnor.

Romerska kvinnor bar en stola, som var en lång, plisserad klänning.

© The Yorck Project (2002)