Varför bar Caesar en krans på huvudet?

Vad symboliserar kransen som Caesar ofta avbildas med?

10 februari 2017 av Emrah Sütcü

Den romerske härföraren Ju­­lius Caesar bar en krans av lagerblad på hjässan för att visa att han var en mäktig och stark man. 

Romarna förknippade nämligen lagerkransen med seger och framgång. 

De såg den som ett ärofullt hederstecken och den gavs endast till utvalda personer som hade uträttat något extraordinärt.  

Dolde tunnhårig hjässa

 Caesar fick ta emot kransen för sina många segrar på slagfältet. Med kransen följde också ett triumftåg genom Rom där härföraren hyllades. 

Normalt bars lagerkransen på dagen för triumftåget, men när Caesar utnämndes till diktator år 44 f.Kr. fick han bära kransen när han ville. 

Enligt den romerske författaren Suetonius passade det Caesar bra då de gröna bladen dolde hans tunnhåriga hjässa. 

Krans var en belöning

Lagerkransen var inte romarnas enda hederstecken. De använde många typer av kransar som tillverkades av olika plantor för att belöna sina hjältar.

Traditionen med kransarna övertog romarna från etruskerna som gav sina kungar tunna guldkransar.

Hjälten hyllades av folket

Triumftåget var den högsta äran en romersk härförare kunde få. Under det överdådiga tåget visade han upp fångarna och krigsbytet medan han tog emot folkets hyllningar.

Klicka på teckningen och se vad som användes som hyllning under triumftåget

Växtkronorna var viktiga för romarna

GRÄSKRONAN var en av Roms mest eftertraktade kransar och gavs till en general som hade räddat sin här med sitt mod.

© Bridgeman

MEDBORGARKRONAN av ekblad tilldelades romare som hade räddat folket ge­nom att dö­da fiender.

© Bridgeman

LAGERKRANSEN förärades generaler som hade vunnit ett stort och viktigt slag. Med kransen följde också ett stort triumf­-tåg.

© Bridgeman

LÄGERKRONAN var tillverkad av guld och tilldelades den soldat som under ett romerskt angrepp först forcerade fiendens palissad.

© Bridgeman

Kanske är du intresserad av...