Majdi Fathi/NurPhoto via Getty Images
Man borstar av sarkofag

Utan motstycke: Forskare hittar romerska sarkofager och minst 125 gravar i Gaza

Under ett bostadsområde i Gazaremsan har ett enormt gravkomplex från romarriket upptäckts. Nu har forskarna även hittat två sarkofager av bly som vittnar om områdets rikedom och betydelse för romarna.

Arkeologer har med hjälp av palestinska studenter grävt fram två sarkofager av bly och minst 125 gravar med högt uppsatta romare i Gaza.

Chefen för Gazas antikvitetsministerium, Jamal Abu Reida, säger att fyndet är "utan motstycke".

Denna bedömning stöds av Fadel Al-A'utul, en arkeolog vid École Biblique et Archéologique Francaise som deltog i utgrävningen:

"Det är första gången vi har hittat en begravningsplats i Palestina med 125 gravar, och det är första gången i Gaza som vi har funnit två sarkofager av bly", säger han till Reuters.

2 000 år gammal begravningsplats upptäckt under bostadsbygge

Byggnadsarbetare stötte på de första gravarna redan i januari 2022 när de grävde ut marken för en ny stad på Gazaremsan.

Nu har experter från École Biblique et Archéologique Francaise, tillsammans med palestinska arkeologistudenter, grävt ut den romerska nekropolen, som har fått namnet Ard-al-Moharbeen. Forskarnas första analyser visar att gravarna härrör från perioden mellan 200 f.Kr. och 200 e.Kr.

Många av gravarna är mycket välbevarade och visar inga tecken på att gravplundrare har passerat under de mellanliggande årtusendena.

Flera av de döda har fortfarande ett mynt i munnen, som enligt romersk mytologi var betalning till den färjekarl som transporterade den döde till underjorden.

Romersk sarkofag i sanden

Den första sarkofagen som hittades är dekorerad med motiv av druvor, blad och vinrankor. På den andra sarkofagen finns avbildningar av delfiner.

© Première Urgence Internationale

Den franska frivilligorganisationen Première Urgence Internationale utbildade studenterna och var med och organiserade projektet som en del av sitt arbete med att skydda kulturarvet i Palestina.

Nekropolen låg nära en rik hamnstad

Under antiken låg hamnstaden Anthedon cirka en kilometer från den plats där de många begravningsplatserna har grävts ut - och cirka två kilometer norr om Gaza, för vilket den fungerade som hamn.

Under grekerna och makedonierna växte staden till ett viktigt handelscentrum som förband provinserna i Mellanöstern med resten av den hellenistiska världen längs Medelhavet och egyptierna i söder.

År 64 f.Kr. erövrade den romerske befälhavaren Pompejus staden från den judiske kungen Alexander Jannaeus. Den nyupptäckta nekropolen har reserverats för stadens romerska elit, menar forskarna.

De två sarkofager som hittills har grävts fram är rikt dekorerade med motiv som delfiner, vinrankor och druvor.

Enligt forskarna tyder delfinerna på att de begravda romarna var fiskare eller på annat sätt involverade i hamnstadens handel, medan vinrankorna är en symbol för evigt liv.

Sarkofagerna, som är gjutna i bly, har förseglats och är därför "exceptionellt välbevarade", enligt forskarna.

Från och med andra århundradet e.Kr. började förmögna romare begravas i sarkofager. Sarkofager av bly var billigare att tillverka än marmorkistor, som var reserverade för de övre skikten i det romerska samhället.

Arkeologerna hoppas kunna lära sig mer om romarnas begravningsritualer när de undersöker sarkofagerna och nekropolen, som täcker minst 4 000 kvadratmeter.