Unikt romerskt svärd funnet

2000 år gammalt svärd svingades kanske mot upproriska judar.

Israel. Arkeologer har hittat ett svärd som kan ha svingats av en av de romerska soldater som var utstationerade i Jerusalem år 66 e Kr, då judarna gjorde uppror mot Rom.

Svärdet, som är omkring 60 centimeter långt, hittades i sin läderskida i en dräneringskanal söder om Jeru­salems gamla stadsmur. Enligt experterna är både svärd och skida ovanligt välbevarade. Det judiska upproret slutade år 70 e Kr, då romarna intog och förstörde Jerusalems berömda tempel.