V.Creuze ROV Drassm, UNESCO
3 förlista romerska fartyg

Tre nyfunna romerska vrak slår hål på gammal teori

En stor UNESCO-expedition har hittat vraken av tre romerska fartyg som verkar ha försökt segla tvärs över Medelhavet. Upptäckten sätter frågetecken för den gängse bilden av romarnas maritima kapacitet.

Romarna fruktade öppet hav och seglade i görligaste mån alltid längs kusten.

Så har bilden av romarnas kapacitet som sjöfarare länge sett ut, men nu visar en undersökning genomförd av UNESO att den uppfattningen kanske måste revideras.

Längs en av de populära fartygsrutter som löper tvärs över Medelhavet har UNESCO nämligen hittat vraken av tre romerska fartyg.

Rutten, som sträcker sig från Tunisien till Sicilien, är den snabbaste vägen från Italien till den afrikanska kontinenten. Samtida källor uppger att romarna i allmänhet undvek öppet hav, eftersom deras fartyg lätt kunde kantra om de stötte på höga vågor.

De nya fynden tyder dock på att det fanns åtminstone några romerska handelsmän som tänkte att tid var pengar och försökte segla raka vägen mellan Sicilien och Tunisien (dåtidens Karthago), i stället för att ta den långa vägen runt hela Medelhavet.

3 förlista romerska handelsfartyg

Expeditionsfartyget Alfred Merlin hade två undervattensrobotar, som skickades ner till bottnen och fjärrstyrdes från ett kontrollrum.

© UNESCO

Fyndet överraskade arkeologerna

UNESCO:s expedition har pågått i flera år och inkluderat experter från åtta länder. Med hjälp av fjärrstyrda undervattensrobotar var det möjligt att undersöka det 140 kilometer långa området.

Projektet visar vilka imponerande framsteg som gjorts inom undervattensarkeologin.

”Tidigare var de flesta marinarkeologer tvungna att dyka själva, eller titta på föremål som fastnat i fiskenät”, säger undervattensarkeologen Franca Cibecchini, som deltog i expeditionen.

För National Geographic berättade Franca Cibecchini att han inte var säker på att de skulle hitta något, eftersom bottnen i området är tämligen outforskad.

Det bör påpekas att romerska fartyg i teorin var kapabla att färdas tvärs över Medelhavet, även om det inte var riskfritt. Så om några har försökt och misslyckats, har andra sannolikt lyckats ta sig över.

Utöver de tre romerska fartygen har expeditionen hittat 21 andra vrak från olika historiska perioder, bland annat ett 76 meter långt fartyg i metall, som troligen är från 1800-talet.