Så fungerade pantlån i Europa

För 2000 år sedan var Rom ett ekonomiskt välutvecklat samhälle till skillnad från Sverige där levnadsstandarden var enkel. I Rom fanns pantlånare – ett av världens äldsta yrken.

I den blomstrande kulturen i Rom var man tidiga med att ha hyreshus, allmänna bad, ett fungerande avloppssystem och många yrkestitlar. Tillsammans med ingenjörer är pantlånare ett av världens äldsta yrken.

Fond för pantlåningsverksamhet

I det antika Rom fanns pantbanker och där kunde vem som helst, i stort sett, byta in vad som helst av värde. Det fanns dock vissa undantag på saker som inte togs emot, så som kläder, möbler och jordbruksredskap. Anledningen till att det inte gick att byta in dessa saker var för att man på den här tiden ansåg att varje enskild individ behövde klara sig själv utan att ligga samhället till last. För den som inte har kläder, möbler och inte kan bruka sin jord var detta svårt.

För att gynna pantlåningsverksamheten startade Kejsare Augustus en fond som han bekostade genom att använda föremål av värde som konfiskerats från brottslingar. På så vis fanns möjligheten att få låna utan ränta förutsatt att kreditvärdighet var god. På den här tiden ansågs kreditvärdigheten vara god om man kunde lämna in något i pant som motsvarade det dubbla värdet av den lånade summan pengar.

Därför var ränta förbjudet

Åren gick och låneverksamheten spred sig över hela Europa. Från början var det i de flesta länder förbjudet att ta ut ränta när man lånade ut pengar eller varor. Detta hindrade dock inte långivarna från att ta ut skyhöga räntor eftersom man kunde komma runt lagstiftningen via religion. Att göra något på religiösa grunder ansågs länge vara en godtagbar anledning att gå emot den allmänna lagstiftningen och lagen gällande pengahantering.

Samma modell fungerade inte för alla pantbanker

De höga räntorna gjorde så att låntagarna fick sociala problem och det beslutades att man skulle upprätta någon form av alternativ pantinrättning. Flera försök gjordes baserat på modellen i det Romerska riket, men det var bara i Rom som detta fungerade. De flesta andra pantbanker som tagit efter modellen runt om i Europa blev relativt kortlivade. Främst på grund av att den ränta som togs ut inte täckte förlusterna som blev när låntagarna inte betalade tillbaka de lånade pengarna. Idag, årtusenden senare, finns ett annat lån med ränta, nämligen snabblån av typen SMSlån. Det här är ett lån som tas utan säkerhet och som oftast kan betalas ut av långivaren redan samma dag.