Roms väg till storhet

På några få århundraden lyckades en liten grupp byar på den italienska halvön bli antikens supermakt. Romarna kombinerade en målmedveten utrikespolitik med en stark armé och organisatorisk talang – och kunde kuva alla sina grannar. Under kejsar Trajanus (98-117 e.Kr.) uppnådde romarriket sin största utbredning; från Portugal i väster till Irak i öster och från England i norr till Egypten i söder. Imperiet täckte 5,7 miljoner km2 och var hemvist för en fjärdedel av världens befolkning.

Roms stærke hær var udslagsgivende for rigets ekspansion.

Roms stærke hær var udslagsgivende for rigets ekspansion.