Museum of London Archaeology, Shutterstock

Romersk slav hittad i England

Tidigare har arkeologerna bara kunnat gissa att de hittat romerska slavar. Nu har britterna grävt ut ett lik med en romersk boja runt benen.

Några hantverkare gjorde ett spektakulärt fynd när de grävde ut till en uteplats i Great Casterton, 15 mil norr om London. Där stötte de på ett skelett som inte bara visade sig komma från den romerska ockupationen av Storbritannien, utan också bar en boja runt benen.

Brittiska arkeologer tvekar inte att beskriva fyndet som ”det mest övertygande exemplet på kvarlevor av en romersk slav som hittills hittats i Storbritannien”.

Utgrävningsledaren Michael Marshall vid Museum of London Archaeology är entusiastisk över fyndet: ”Att få möjlighet att studera kvarlevorna av en människa som med stor sannolikhet var en slav är något oerhört viktigt.”

Bojan satt runt vaderna på den romerske slaven, visar utgrävningslagets skiss.

© Museum of London Archaeology

Mannen levde för 1 700 år sedan

Tidigare har forskarna fått nöja sig med att gissa. Utifrån gravens anspråkslöshet och det stora slitaget på den avlidnes ben har forskarna kunnat kategorisera skelettet som de jordiska kvarlevorna av en av romerska rikets slavar. Varför slaven från Great Casterton lades till vila med bojor är dock fortfarande ett mysterium.

Skelettet ska nu undersökas närmare och arkeologerna hoppas att det ska avslöja mer om de romerska slavarnas levnadsvillkor. De preliminära studierna visar att mannen antingen råkade ut för en fallskada eller levde ett liv med hårt fysiskt arbete. Mannen var mellan 26 och 35 år gammal när han dog, vilket skedde någon gång mellan åren 226 och 427 efter Kristus.