Parco Archeologico dell'Appia Antica
Heraklesstaty kejser Decius

Romersk kejsare klädd som Herakles hittad i kloak

En kloak i Rom visade sig innehålla mer än bara avfall och avföring. Den låg nämligen nära den historiska Via Appia, och på okänt sätt hade en romersk kejsarstaty hamnat där.

Lyckligtvis fanns en arkeolog på plats, när italienska arbetare höll på att reparera en gammal kloak i Rom. Kloaken visade sig nämligen innehålla inget mindre än en 1 700 år gammal staty av en romersk kejsare.

Statyn dök upp när en bulldozer grävde sig fram genom de gamla ledningarna. Arkeologen fick syn på statyn och avbröt arbetet.

Dessvärre hade statyns ädlare delar redan hunnit skadas, och flera bitar hade slagits av. Trots det är den oerhört välbevarad, och många av de bitar som slagits av tidigare eller i samband med grävarbetet tros kunna sättas tillbaka på statyn igen.

Heraklesstaty kejsar Decius

Det var uppenbart för arkeologerna att statyn föreställer en person klädd som Herakles med det välkända lejonskinnet och klubban.

© Parco Archeologico dell'Appia Antica

Föreställer konservativ kejsare

”Detta ansikte uppenbarade sig och identifierades omedelbart som en person utklädd till Herakles”, säger arkeologen Francesca Romana Paolillo från Parco Archeologico dell'Appia Antica, som ansvarar för utgrävningen.

Historiker har påpekat att statyns ansikte påminner om kejsar Decius, som regerade Rom från år 249 till 251 efter Kristus. Många romerska kejsare lät sig framställas som Herakles, eftersom han var den ultimata symbolen för styrka.

”För Decius fanns det en mening med att låta sig avbildas på det här sättet, förklarar historikern Owen Jarus vid University of Michigan. ”Det beror på hans religiösa politik och hans strävan efter att få Rom att i högre grad dyrka de traditionella gudarna.”