Zeno Colantoni, Musei Capitolini, Shutterstock

Romersk kejsare återförenas med sitt pekfinger

Efter mer än 500 års separation har en romersk jättestaty i Rom fått tillbaka sitt pekfinger. Det hade hamnat ända borta i Paris, där historiker trodde att det var en tå.

Flera miljoner turister har sett Roms enorma statyer av Konstantin den store. I dag är endast huvudet och några andra fragment kvar av kejsaren, som regerade romarriket från 306 till 337 e.Kr., men snart blir statyn mer komplett: pekfingret har dykt upp.

Fingret har sedan 1913 funnits på Louvren i Paris, men eftersom det är 38 centimeter långt hade museets arkeologer av misstag katalogiserat det som en tå. En ung doktorand vid namn Aurélia Azéma upptäckte misstaget 2018.

Utifrån längden räknade hon ut att kroppsdelen måste ha suttit på en antik staty som var cirka tolv meter hög. Sådana finns det väldigt få av.

Arkeologerna på Louvren lät 3D-skanna fingret och skapa en kopia i glasfiber. Kopian skickades till Rom, där den visade sig passa perfekt på Konstantins halva finger.

Pekfingret har nu intagit sin ursprungliga plats på statyns enorma hand.

© Zeno Colantoni, Musei Capitolini

Kejsarens finger försvann spårlöst

Efter att ha varit försvunnet i mer än 500 år har pekfingret av brons nu monterats på kejsarens hand. Rätt vinkel kom man fram till genom att använda en intakt hand i vit marmor som förlaga.

Kejsar Konstantins enorma brons- och marmorstatyer förstördes i samband med att romarriket föll. Delar av dem hamnade i påvens samlingar, men på 1500-talet avlägsnade någon hårdhänt den jordglob av brons som kejsaren höll i. Under arbetet skars pekfingret av. På 1800-talet donerades det till Louvren av en förmögen samlare.