Romarna importerade trä fällt 170 mil bort

Arkeologerna trodde knappt sina ögon när de fick veta att tvåtusen år gamla plankor som grävts ut i Rom kom från norra Frankrike.

Ekplankorna låg som fundament till en kolonnad som hörde till en romersk patriciervilla. Plankorna var cirka 3,8 meter långa.

© Bernabei et al.

Under utgrävningarna av en cirka tvåtusen år gammal villa i Rom gjorde en grupp arkeologer ett ovanligt fynd. Under en kolonnad låg 24 välbevarade ekplankor, som visade sig ha fällts 170 mil därifrån.

Upptäckten är särskilt förvånande med tanke på att träet inte skulle synas, eftersom det utgjorde en del av fundamentet.

Kunde knappt tro att det var sant

”Resultatet av vår analys var väldigt förvånade. Det var svårt att tro att det var sant. Hur kom det sig att de fraktade timmer så långt bortifrån bara för att använda det under marken?” säger studiens ledare Mauro Bernabei till VÄRLDENS HISTORIA.

Enligt Bernabei, som är expert på trä och dendrokronologi vid det italienska forskningscentrumet Consiglio Nazionale delle Ricerche, är timmerfyndet från antiken enastående, eftersom trä sällan klarar sig någon länge tid på sydliga breddgrader.

Timret i villan bevarades för att det låg under vatten i ett sankt område.

Bernabeis studier visar att träet fälldes någon gång mellan åren 40 och 60 efter Kristus. Genom att jämföra årsringar kom hans forskargrupp också fram till att träet kom från ek i Jurabergen i nordöstra Frankrike.

Timmer fraktades över land och vatten

Enligt forskaren måste det tunga timret ha fraktats från bergen via land till floderna Saône och Rhône. Därefter flottades det till Medelhavet och vidare till Rom, en enormt lång resa som enligt Bernabei visar hur välfungerande det romerska transportsystemet var.

Forskarnas studier visar att ekträet med stor sannolikhet fälldes i den franska kommunen Moissey i Jurabergen (gul prick). Därifrån fraktades det troligen via land till floderna Saône och Rhône. Träet flottades till Medelhavet på de båda floderna och fraktades sedan med fartyg till Roms hamnstad Ostia (blå kvadrat).

© Shutterstock

Enligt forskaren importerades träet troligen för att fransk ek höll högre kvalitet.

Det kan emellertid också ha varit så att stora delar av Medelhavsområdet hade avverkats i så hög grad att man var tvungna att hämta timmer allt längre bortifrån.

Romarna bedrev rovdrift på trä till dels fartyg och hus, dels industrier och uppvärmning, som krävde stora mängder trä.

Bernabei tror dock att huvudorsaken till importen var att romarnas vägnät och miljontals slavar gjorde det både enkelt och billigt att hämta timmer från hela riket.

”För romarna var import av timmer från hela den kända världen oproblematisk. Där det fanns resurser kom romarna och utvann dem.”