Romarna bytte huvudstad efter angrepp

Undersökningar av ett nyfunnet fort tyder på att ­rom­arna kände sig tvingade att flytta sin engelska huvustad till Londinium.

En rekonstruktion visar romarnas fort som det såg ut då de byggde Londinium.

© Mola & Faith Vardy

Ett fort från ca 63 e.Kr. ger svar på när romarna valde Londinium (dagens London) till sin huvudstad i England. Fortet hittades under en utgrävning i London mellan åren 1997 och 2003. Museum of London Archaeology har löst gåtan om den tidigare okända byggnaden som ligger 230 meter från London Bridge.

Keltisk drottning plundrade staden

Det visar sig att den romerska byggnaden har använts som bas för de soldater som skulle återuppbygga Londinium efter att den keltiska drottningen Boudicca angrep och plundrade staden omkring år 61 e.Kr.

Romarnas huvudstad hade tills dess varit Camulodunum (dagens Colchester) som låg cirka 90 km från ­London. Angreppet och uppförandet av fortet skedde med mycket liten tids­skillnad och därför drar arkeologerna slutsatsen att romarna beslutade sig för London som ny huvudstad. Därför uppförde de ett tillfälligt fort som kunde användas under återuppbyggnaden.

Ett givet val

Enligt arkeologerna var staden ett givet val för romarna på grund av dess läge vid Themsen och handelsfartygen. Det bodde inte heller någon engelsk lokal­befolkning i staden som skulle kunna komma att bli romarnas fiende.

Arkeologerna har också funnit bl.a. rester av vägar, ett korn­magasin, ett ­magasin och en toalett.

##

Fortet var byggt för strid

  • Fortet var format som en rektangel på 125 x 90 meter.
  • Muren var tre meter hög och bestod av trä och jord.
  • Ovanpå muren var möjligt att strida.

3 snabba...

Julian Hill Utgrävningsledare, Museum of London Archaeology

  • Har ni hittat liknande fort i London eller Colchester?

    Det har hittills varken grävts ut eller hittats bevis för att något liknande fort har funnits varken i London eller i romarnas tidigare huvudstad, Colchester. Men vi har hittat ett stenfort i nordvästra London från omkring år 120 e.Kr.

  • När var återuppbyggnaden färdig? Fortet användes från år 63 e.Kr. till omkring 78 e.Kr., då det revs. Sedan byggde romarna vägar och byggnader ovanpå, men de blev aldrig helt klara med återuppbyggnaden av staden. De utvidgade och förändrade den konstant fram till slutet av deras regeringstid på 400-talet.

  • Vad blir nästa steg?

    Vi är färdiga med det här fortet och vi ska istället snart påbörja utgrävningar på många andra platser i centrala London.

Under utgrävningen har arkeologer hittat ett stort antal militära föremål som tillhört romerska soldater, bland annat sköldar, spjut och delar av en kavallerihjälm. Dessutom fann man redskap i jorden, till exempel en yxa och en hammare.

© Mola & Faith Vardy