Palmyras drottning Zenobia talar till sina soldater.

Zenobia talar till sina soldater under upproret.

Krigardrottningen som utmanade Rom

På 200-talet trotsade Zenobia den romerska övermakten genom att utropa sig till drottning av Egypten och skapa ett eget imperium i de östra delarna av romarriket. Men drottningens styrkor kunde inte hålla stånd mot kejsare Aurelianus armé.

År 274 e Kr höll den romerske kejsaren Aurelianus ett triumftåg genom Rom för att fira sin seger över de fiender som hotat det mäktiga imperiet utifrån och inifrån. Liknande triumftåg hade ägt rum många gånger i Roms tusenåriga historia – men om vi får tro källorna hade ingen tidigare triumf firats mer storslaget än denna.

Först i processionen kom tjugo elefanter, fyra tigrar och tvåhundra andra exotiska djur från imperiets alla hörn. De följdes av 1 600 gladiatorer och flera vagnar med krigsbyte. Sedan kom triumftågets höjdpunkt: ett långt följe med krigsfångar.

Där fanns goter, vandaler, alemanner, galler, syrier och egyptier. De flestas blickar var dock riktade mot Palmyras tillfångatagna drottning Zenobia. I kedjor av guld tvingades hon gå till fots genom stadens gator. Kedjorna och de tunga juveler hon bar ska ha tyngt drottningen så mycket att hon var nära att svimma.

En viktig seger

För Aurelianus var segern över Zenobia definitivt värd att fira. I flera år hade hennes styrkor hotat romarnas kontroll över provinserna i östra Medelhavet och först efter hårda strider hade motståndet slagits ner.

Ökenstaden Palmyra – eller Tadmor som den kallades på det lokala arameiska språket – är en av antikens mest mytomspunna platser. Enligt legenden grundades den av Bibelns kung Salomo och den omnämns i mer än 3 000 år gamla källor från Mesopotamien.

Men det var först efter att romarna erövrat Palmyra under det första århundradet efter Kristus som staden växte till en mångkulturell metropol.

Tack vare sitt strategiska läge mellan romarnas och persernas riken blev Palmyra centrum för den romerska karavanhandeln med högkulturerna i Asien. Hit kom kryddor, siden, slavar och andra värdefulla varor. Handeln skapade stora rikedomar och stadens skickliga hantverkare uppförde påkostade tempel och andra praktfulla byggnader.

Palmyras ruiner har plundrats och skadats under det syriska inbördeskriget.

© Thinkstock

Viktig utpost i öster

I mitten av 200-talet e Kr var Palmyra en av de viktigaste utposterna i det romerska imperiets östra delar. Samtidigt skakades romarriket av flera svåra kriser. Från norr trängde germanska stammar över gränsen och i Persien hade den sasanidiska dynastin tagit över makten, vilket ledde till ständiga gränskonflikter med romarna.

År 260 e Kr inträffade den verkliga katastrofen. Under ett fälttåg i Persien tog sasaniderna den romerske kejsaren Valerianus som krigsfånge. Det var en förödmjukelse som aldrig tidigare drabbat en romersk kejsare och händelsen sände chockvågor genom hela imperiet.

Mellan två stormakter

En av dem som hade deltagit i Valerianus misslyckade fälttåg var Zenobias make, Palmyras furste Septimius Odaenathus. Eftersom Palmyra var beroende av handeln mellan romarriket och Persien hade stadens ledare länge försökt hålla sig neutral i konflikterna mellan de två stormakterna.

Men efter Valerianus fångenskap övergav Odaenathus den neutrala linjen och valde istället att stå på romarnas sida. På sikt skulle beslutet få ödesdigra konsekvenser, men till en början var Odaenathus mycket framgångsrik.

Genom flera segrar över perserna säkrade han den romerska östgränsen och tog i praktiken kontroll över det imperiets östra delar. Kanske drömde han om att framgångarna på slagfältet skulle kunna göra honom till kejsare i Rom. Men vägen mot maktens absoluta topp slutade abrupt.

Odatenathus mördades

Omkring år 267 e Kr mördades Odaenathus och hans äldste son Hairan. Om vi får tro de antika källorna beställdes mordet av Odaenathus brorson (eller möjligen kusin) Maeonius. Han ska ha utropat sig till ny kung, men avrättades strax därefter på order av Odaenathus änka Zenobia.

I ett kritiskt läge stod Palmyra nu utan ledare. Odaenathus son Vaballatus var fortfarande bara ett litet barn och rollen som förmyndare togs över av Zenobia.

Samtidigt fortsatte krisen i romarriket. De germanska angreppen hade följts av kejsar Claudius II:s plötsliga död. Dessutom hade stora delar av riket härjats av en svår smittkoppsepidemi.

Zenobia utnyttjade situationen och tog titeln kejsarinna (Augusta). Palmyra blev i praktiken självständigt.

Zenobia ser ut över sin stad Palmyra en sista gång innan hon förs bort i fångenskap till Rom.

Välutbildad drottning

På sitt eget språk arameiska hette hon Bat Zabbai, men hennes romerska namn var Julia Aurelia Zenobia. I de antika källorna framställs hon som en exotisk drottning med mörk hy, pärlvita tänder och klara svarta ögon. De enda samtida porträtten av Zenobia återfinns på några mynt och avslöjar inte mycket om hennes utseende.

Däremot vet man att hon hade fått en gedigen utbildning. Förutom arameiska behärskade hon latin, grekiska och egyptiska. Hon tycks ha varit intresserad av litteratur och filosofi, och anlitade den ansedda filosofen Longinos som sin främsta rådgivare.

Erövrade ny mark

I en tid när kvinnor vanligtvis var utestängda från politikens finrum styrdes ett av Medelhavsområdets mäktigaste riken plötsligt av en kvinna. Om någon hade trott att Zenobia skulle vara en osäker eller försiktig regent skulle hon snart visa prov på motsatsen.

Hon hade tidigare deltagit i makens fälttåg och ryckte nu ut som ledare för Palmyras styrkor. Snart erövrade hennes trupper stora delar av dagens Syrien, Libanon och Jordanien. År 269 e Kr fortsatte Zenobias armé mot Egypten. Försvaret av den romerska provinsen var redan kraftigt försvagat och Palmyras styrkor mötte därför inget större motstånd.

Zenobia beskrev sig själv som ättling till Karthagos grundare Dido och Egyptens drottning Kleopatra – troligen i ett försök att legitimera sina maktanspråk i det erövrade landet. Sedan fortsatte Zenobia norrut, mot dagens Turkiet.

Kejsar Aurelianus visade upp Zenobia i sitt triumftåg i Rom.

© AKG/TT

På kort tid hade Palmyras krigardrottning tagit kontroll över ett väldigt landområde och skapat ett eget imperium i de östligaste delarna av romarriket.

Flydde efter nederlag

Men den nye kejsaren Aurelianus kunde inte stillasittande se på när Egypten och Syrien gled ur hans händer. Han hade redan tvingats utkämpa hårda strider för att säkra kontrollen över sitt imperium, där upproren och gränsstriderna avlöste varandra.

Nu var det hög tid att ta itu med Palmyra och han styrde därför sina legioner mot Syrien. Vid staden Antiochia möttes de två arméerna. I hettan besegrade Aurelianus fotsoldater Zenobias tunga kavalleri och drottningen tvingades fly.

Hon återvände till Palmyra, men staden belägrades snart och intogs av romerska styrkor. Denna gång försökte Zenobia fly österut för att söka skydd hos sasaniderna. Innan hon hunnit korsa floden Eufrat hann dock de romerska styrkorna i kapp henne och drottningen togs tillfånga.

Krigsfånge i Rom

Zenobia sändes sedan som krigsfånge till Rom. I hennes frånvaro gjorde Palmyra på nytt uppror mot romarna år 273, men resningen slogs hårdhänt ner och staden plundrades. Året därpå visades Zenobia upp i Aurelianus triumftåg genom Rom.

Vad som hände henne sedan är inte helt klarlagt. I vanliga fall dömdes besegrade upprorsmakare till döden – men enligt ett par romerska källor gjorde den besegrade drottningen så starkt intryck på Aurelianus att hon benådades och tilläts slå sig ner på en lantegendom utanför Rom.

1959 spelades en film om Zenobia in med Anita Ekberg i huvudrollen. Inom populärkulturen var Zenobia som störst på 1800-talet då Rossini till och med skrev en opera om henne.