MIC Italia/Pompeii Parco Archeologico
Gipsavgjutningar i slavrummet i Pompeji

Omänskliga förhållanden rådde i Pompeji

Slavbostäder var fulla av råttor och möss, visar en ny upptäckt i ett romerskt slavhus.

Två möss och en råtta gömde sig i ett lerkärl när vulkanen Vesuvius för 2 000 år sedan inneslöt den romerska staden Pompeji i en historisk tidskapsel av aska och lavasten.

Lerkärlet som de två mössen och råttan gömde sig i fanns i en slavkammare som nyligen grävts ut.

Det lilla rummet, som innehöll två primitiva sängar och två små lådor, ligger i villan Civita Giuliana ca 600 meter norr om Pompeji.

Fyndet avslöjar de ohygieniska förhållanden som romerska slavar ofta var tvungna att leva under.

"Den här typen av detaljer understryker än en gång de osäkra förhållanden och den dåliga hygien som de lägre klasserna levde under på den tiden", förklarar det italienska kulturministeriet i ett pressmeddelande.

Rummet ger också nya insikter om slavarnas levnadsförhållanden.

Till exempel är det slående att det inte fanns några tecken på lås eller kedjor för att säkerställa att slavarna inte kunde rymma.

Gipsmöbler fyller nu hela rummet

Precis som med de berömda gipsavgjutningarna av offren för vulkanutbrottet i Pompeji kunde arkeologerna återskapa de möbler som inredde de romerska slavkvarteren.

Själva möbeln var försvunnen sedan länge, men den hade lämnat ett hålrum under askan.

Arkeologerna kunde fylla detta hålrum med till exempel gips för att göra en perfekt avgjutning av det föremål som fanns i rummet när Pompeji år 79 e.Kr. täcktes av ett lager aska.

Gipsavgjutningar av slavrum i Pompeji

Arbetet med att gräva ut Civita Giuliana-villan började på allvar 2017, när polisen fick kännedom om att kriminella olagligt grävde ut villan.

© MIC Italia/Pompeii Parco Archeologico