Pompeii Archaeological Park
Pompeji kranium

Nya fynd väller fram ur Pompejis arkeologiska skattkammare

Fynd efter fynd dyker upp i den romerska kuststaden Pompeji, som begravdes i vulkanaska år 79 e.Kr. Ett egyptiskt kulttempel och några av katastrofens första offer är de senaste imponerande upptäckterna.

Offer från en romersk kult, ett bageri med människor och offer för det jordskalv som inträffade innan vulkanen Vesuvius fick sitt utbrott år 79 efter Kristus är några av de fynd som de senaste månaderna uppenbarat sig i Pompejis asklager.

Det är ingen tillfällighet.

En tredjedel (omkring 150 000 m2) av den berömda staden är fortfarande inte utgrävd, och efter några år med minskad aktivitet på grund av covid-19-pandemin är åtskilliga utgrävningar och forskningsprojekt nu i full gång.

Arkeologernas ambition är emellertid inte enbart att gräva ut så mycket som möjligt av staden. Arbetet, som utförs i samarbete med andra experter, handlar även om att skydda det som redan grävts ut. Det kan till exempel gälla skydd mot vatten som sipprar in och förstör poröst material eller får gamla murar att rasa.

Som Gabriel Zuchtriegel, direktör för Pompejis arkeologiska park, sa i samband med att ett stort utgrävningsprojekt inleddes i mars:

”Utgrävningar i Pompeji är oåterkalleliga. Det som grävts ut förblir utgrävt för evigt. Därför är det nödvändigt att vi från början tar reda på hur vi ska skydda och restaurera det som vi hittar.”

Pompeji skelett

En av två medelålders män som nyligen hittades i en kollapsad byggnad. Skeletten är så välbevarade att arkeologer fann en ring på den enes finger.

© Pompeii Archaeological Park

Många nya offer

Arkeologerna arbetar för närvarande för fullt i det område som kallas Regio IX, där det inte skett några utgrävningar på mer än 100 år.

Området var den kommersiella delen av staden, där det fanns mängder av butiker, och arkeologerna hittade ett bageri med en ugn och väggmålningar av olika romerska gudar. Det var dock inte det enda, för i byggnaden fanns även skeletten av två kvinnor och ett barn.

De tre personerna har sannolikt försökt ta skydd från utbrottet och inte minst den dödliga vågen av vulkanisk aska och gas, som enligt de undersökningar som gjorts var omkring 550 grader varm. Arkeologernas fynd tyder dock på att det inte var den vulkaniska askan som dödade dem utan taket i bageriet, som kollapsade över dem.

VIDEO: Se det utgrävda bageriet här:

Andra utgrävningar i staden visar att utbrottet krävde flera liv redan innan den vulkaniska askan nådde staden.

Innan utbrottet drabbades Pompeji av jordskalv, och under utgrävningen av ett större hus i norra delen av staden fann arkeologerna skeletten av två män, som hade omkommit när en mur rasade över dem.

Männen var över 55 år gamla, och en av dem låg med ena armen för ansiktet, sannolikt för att han förgäves försökt skydda sig mot den kollapsande muren.

De båda männen kan alltså vara några av katastrofens första offer. Än så länge har arkeologerna hittat mer än 1 300 offer i stadens ruiner, och mellan 15 och 20 procent av invånarna tros ha dött under utbrottet.

Egyptisk kult offrade till Isis

Att Pompeji ger oss en helt unik bild av en stad fastfrusen i tiden blir väldigt tydligt i en ny undersökning från april, då fynden från ett kulttempel helgat åt den egyptiska gudinnan Isis analyserades.

I templet fann arkeologerna åtskilliga kvarlevor av djur, bland annat åtta kycklingar, en gås, en duva och en gris. Undersökningen kom fram till att det rörde sig om offer från templets präster, och att måltiden troligen skulle blidka deras gudinna, eftersom delar av templet förstörts under ett tidigare jordskalv.

Isiskulten spred sig från Egypten till Italien under det första århundradet före Kristus, men dess ritualer var hemliga och fick inte skrivas ner. Därför är det enbart genom arkeologiska utgrävningar som vi kan få reda på mer om kulten.

De nya fynden har alla gjorts under de senaste månaderna, och arkeologernas arbete är långtifrån färdigt. I juli i år inleds till exempel en ny utgrävning av stadens stora nekropol.