När försvann det tysk-romerska riket?

Det tyskromerska riket skapades när Otto I kröntes år 962. Kejsardömet höll ihop längre än de flesta andra.

Otto I (till vänster) var tyskromerska rikets förste kejsare.

© Alfred Rethel/Historisches Museum Frankfurt

I många hundra år var det tysk-romerska kejsardömet, egentligen Heliga romerska riket av tysk nation, en viktig maktfaktor i Europa. Historiker daterar rikets grundande till Otto I:s kejsarkröning år 962.

Efter trettio­åriga kriget (1618–48) hade kejsardömets ställning försvagats kraftigt och filosofen Voltaire kallade det med en berömd formulering för "varken heligt eller romerskt eller ens ett rike". Efter Österrikes nederlag mot Napoleon upplöstes riket 1806 och dess kärnområde blev ett österrikiskt kejsardöme.