Mytomspunnen mur hittad i Jerusalem

Läget för Jerusalems tredje mur har länge varit ett mysterium för forskarna. Nu har de äntligen gjort ett genombrott.

Den judiska historikern Josefus var ögonvittne till romarnas angrepp på och förstörelse av Jerusalem. Han beskrev bl.a. den tredje muren och slaget har flera gånger avbildats som här. Men först nu har man fått konkreta bevis för att muren har existerat.

© Wikimedia

Omkring år 40 inledde Jerusalems ledare Agrippa I byggandet av enorm mur som skulle skydda Jerusalem mot romerska angrepp. Staden hade redan två försvarsmurar och den nya blev därför känd som ”den tredje muren”.

Det tog nästan tjugo år att färdigställa muren, och allt arbete var förgäves:

År 70 lyckades man inte försvara sig mot romarna som under Titus ledning forcerade muren och jämnade både den och stora delar av Jerusalem med marken.

De första konkreta bevisen

Forskare har i åratal diskuterat detaljerna kring slaget och murens läge. Men nu ser ett nytt fynd ut att ge dem de ledtrådar de saknat.

I Jerusalem har arkeologer nämligen hittat rester efter ett torn som stått på toppen av Jerusalems mytomspunna tredje mur.

Fyndet är nästan två meter brett och är det första konkreta beviset på att den tredje muren faktiskt existerade.

Arkeologerna arbetar fortfarande på platsen där man hittat rester från både den tredje muren och vapen som romarna angrep de judiska vakterna med.

© Israel Antiquities Authority

Vittnesbörd om intensivt bombardemang

Utgrävningsledarna Rina Avner och Kfir Arbib från de israeliska myndigheterna kallar fyndet av den tredje muren ett genombrott:

”Det är en fascinerade vittnesbörd om det intensiva bombardemang romarna utsatte Jerusalem för”, säger de i ett pressmeddelande.

I närheten av muren har arkeologerna dessutom hittat både romerska krukskärvor och över 70 kastvapen som romarna använde för att angripa de judiska vakterna.

”Alla dessa fynd gör att vi kan dra slutsatsen att vi till slut hittat en del av den mur romarna forcerade för att erövra Jerusalem”, säger arkeologerna.

Man har daterat muren med hjälp av romerska krukskärvor och keramik som också hittats på platsen.

© Israel Antiquities Authority