Miljoner vallfärdade till Circus Maximus

Circus Maximus var tre gånger större än Colosseum och hade plats för 150 000 åskådare som reste dit från hela det romerska imperiet.

Circus Maximus blev större och större

Genom århundradena byggdes Circus Maximus ut flera gånger tills det under kejsarperioden stod som en enorm stenkonstruktion i tre våningar. Arenan var cirka 650 m lång och 120 m bred och hade 50 rader med läktare – var och en rymde 3 000 åskådare.

I mitten av arenan låg en 340 m lång barriär som kallades spina. Ekipagen skulle köra runt den sju gånger under ett lopp. Spinan förhindrade frontalkrockar mellan vagnarna och med tiden blev den dessutom utsmyckad med både obelisker och små tempel.

På 200-talet ökades antalet tävlingsdagar per år i Circus Maximus till 60. Antalet besökare i arenan per år ökade därmed till nästan tio miljoner.