Associazione Cocceius
Neapel akvedukt Aqua Augusta

Lekplats visade sig vara romersk akvedukt

Tack vare barndomsminnen av lekar i några smala tunnlar fick italienska arkeologer nys om en av romarrikets största akvedukter. Tunnlarna kan innehålla flera tusen år gammal biologisk data.

Italienska arkeologer fick nyligen nys om att barn i området kring Neapel för ungefär 40 år sedan brukade leka i några långa, smala grottor. Beskrivningen av grottorna lät mer som något annat – nämligen romerska akvedukter.

Det visade sig stämma. Tack vare beskrivningarna från de nu vuxna barnen hittade arkeologerna en tidigare outforskad sektion av Aqua Augusta, en akvedukt som byggdes åren 30–20 före Kristus för att leda dricksvatten till de många lyxvillorna och bebyggelserna längs Neapelbukten.

Arkeologerna jublar över fyndet, eftersom Aqua Augusta var en av romarrikets största och mest komplexa akvedukter, men i dag är en av de minst utforskade.

Neapel akvedukt Aqua Augusta

”I en del partier fick du krypa på alla fyra och pressa dig genom”, berättar en av forskarna om den gamla akvedukten.

© Associazione Cocceius

Kan ge viktiga nya kunskaper

Den ideella organisationen Associazione Cocceius skickade in en grupp speleologer (grottforskare) i de mer än 2 000 år gamla tunnlarna. Deras bilder avslöjar att akveduktens botten är täckt av tjocka avlagringar.

Just avlagringarna kan innehålla viktiga biologiska data, förklarar historikern och akveduktexperten Rabun Taylor vid University of Texas.

Det nya fyndet ”kan kanske berätta en massa om det lokala klimatet under de många hundra år då vattnet flödade”, säger han. Kalkavlagringarna från vattnet ”samlas som årsringar och isotopanalyser av dem kan ge en bild av temperaturer och nederbördsmängder”, säger Rabun Taylor.