Lejonbett avslöjar romerska gladiatorer

Efter undersökningar av 80 skelett hävdar forskare att de har hittat världens bäst bevarade begravningsplats för gladiatorer i England.

Några skelett hade märken efter hammarslag – antagligen efter en nådastöt i slutet av de blodiga striderna.

Efter talrika analyser har brittiska arkeologer kommit fram till att de har grävt ut en av världens bäst bevarade begravningsplatser för gladiatorer. Fyndet gjordes i staden York, där forskarna har hittat över 80 halshuggna skelett.

Undersökningar har bl a visat att många av de döda hade muskulösa överarmar, troligen för att de arbetat hårt med svärdet. Dessutom visar analyser av tandemaljen att männen kommer från olika områden av romarriket.

Spår efter lejontänder finns på flera av skeletten.

.

Sist men inte minst har forskarna hittat bitmärken från stora rovdjur, troligen lejon, på några av de 1800 år gamla benen. Det är väl känt att gladiatorer kämpade mot vilda rovdjur.

”Det verkar tämligen osannolikt att mannen skulle ha attackerats av ett lejon eller en tiger på väg till puben för 2000 år sedan”, säger Michael­ Wysocki, expert på rättsmedicinsk antropologi.

Arkeologerna har löpande grävt ut skeletten ända sedan 2003 men är först nu säkra på att det är gladiatorer de har hittat. Enligt tidigare teorier kunde det ha varit avrättade brottslingar eller offer för massakrer av t ex kristna.