Roland Warzecha/kalkriese-varusschlacht.de

Legionärrustning med dramatisk historia utgrävd

Arkeologerna kallar harnesket från slaget för inget mindre än århundradets fynd. Den 2 000 år gamla rustningen är både komplett och välbevarad.

Romarnas harnesk är bäst kända från bilder på triumfbågar, medan arkeologiska fynd av tvåtusen år gamla harnesk är oerhört sällsynta.

Därför jublade de tyska forskare som 2019 upptäckte det äldsta bevarade romerska harnesket.

Fyndet gjordes i Kalkriese tolv mil väster om Hannover, där forskarna tror att Varusslaget, eller slaget i Teutoburgerskogen, som det också kallats, ägde rum år 9 efter Kristus. Tre romerska legioner gick i ett bakhåll och utplånades av en germansk armé.

Kort, Varusslaget, romere

Slaget ägde rum långt norr om romarrikets gräns. Många moderna historiker lutar i dag åt att arméerna inte – som man tidigare trott – stred i Teutoburgerskogen, utan i stället i Kalkriese, sju mil längre norrut.

© Shutterstock

Till och med läderremmarna är bevarade

De tyska forskarna grävde 2019 upp en femhundra kilo tung jordklump med hela harnesket i, så att det inte skulle rosta, medan de långsamt frilade del för del.

Jordklumpen fördes till ett laboratorium, där harnesket grävdes ut under kontrollerade förhållanden.

Harnesket håller nu på att konserveras, och de tyska forskarna från Museum und Park Kalkriese betecknar det som århundradets fynd.

Allt från lamellerna (plåtarna av järn) till spännen och rester av läderremmar har överlevt. Axel- och bröstplåtarna har redan konserverats, medan de plåtar som skyddade magen är kvar i jordklumpen.

Från rostiga plåtar till färdigt harnesk

Romersk rustning, pladebrynje, Varusslaget
© Kalkriese-varusschlacht.de

FÖRE: Harneskets rostiga lameller som de såg ut innan de restaurerades.
© Kalkriese-varusschlacht
https://www.kalkriese-varusschlacht.de/forschung/fund-schienenpanzer/

Romersk rustning, pladebrynje, Varusslaget
© kalkriese-varusschlacht.de

EFTER: Del för del sätts lamellerna ihop och konserveras. Varje platta var försedd med mässingsbeslag (den lilla röda pricken i mitten), som harneskets hakar och remmar kunde fästas i.
© Kalkriese-varusschlacht

Romersk rustning, pladebrynje, Varusslaget
© Roland Warzecha/kalkriese-varusschlacht.de

Harnesket som det kommer att se ut se ut, när det är klart att ställas ut. Den så kallade lorica segmentata är romarrikets bäst kända rustning och avbildades på kejsartidens triumfbågar. Dessutom har seriealbumen om Asterix och Obelix lärt sina läsare att det var så en legionär såg ut.
© Roland Warzecha/Kalkriese-varusschlacht.de

Soldaten fjättrades

Det finns indikationer på att den legionär som bar harnesket led ett grymt öde. På rustningsdelarna låg nämligen bojor av det slag som romerska legionärer använde för att föra bort krigsfångar efter ett slag.

Med händerna fjättrade vid metallringen om halsen fördes legionären kanske själv bort av germanerna – antingen till ett liv i slaveri eller för att avrättas på en kultplats.

Handbojor gjorde krigare till slavar

romerske håndjern, halsgeige
© Klaus Grote

Forskare har tidigare rekonstruerat den typ av romerska handbojor som hittades tillsammans med harnesket.
© Klaus Grote

Romerske håndjern, halsgeige
© Klaus Grote

Romarnas fångar fick händerna fjättrade, och fördes därefter till närmaste slavmarknad.
© Klaus Grote
http://www.grote-archaeologie.de/roemer.html