Emma Salvo/Museo Archeologico Baglio Anselmi
Skepp vid Sicilien

Komplett romerskt skepp bärgat från havets botten

Med hjälp av en specialbyggd metallbur och särskilda flytanordningar har italienska marinarkeologer lyft upp ett romerskt skepp från havets botten. Skeppet är inte bara otroligt välbevarat, där fanns också några fantastiska föremål.

Redan 2020 upptäckte italienska marinarkeologer ett otroligt välbevarat romerskt handelsfartyg från 200-talet e.Kr.

Skeppet, som låg på bara två meters djup 91 meter utanför Siciliens kust, var i så gott skick att det nu har varit möjligt att bärga hela skrovet.

Den imponerande bärgningen åstadkoms genom att man byggde en specialanpassad metallbur runt fyndet, som tätades med nät och presenningar.

Med hjälp av olika flytanordningar lyftes skeppet sedan mycket försiktigt och bogserades därefter av fartyg till en hamn 32 km bort, där det placerades i en stor sötvattentank. Med hjälp av denna kunde skeppet så transporteras med lastbil till Museo Archeologico Baglio Anselmi i staden Marsala.

Här kommer skeppet att genomgå en lång avsaltningsprocess och träet kommer att stabiliseras innan det flyttas till museets laboratorium för restaurering.

Fartyget innehöll fantastiska fynd

Fartyget har fått namnet Marausa 2 efter ett liknande fartyg som hittades ett stenkast därifrån 1999. Men detta "nya" skepp är ännu bättre bevarat.

Innan skeppet lyftes upp hade arkeologerna ägnat lång tid åt att avlägsna all last och rengöra det på olika sätt. Inne i skeppet hittade arkeologerna rader av amforor och, enligt pressmeddelande också andra föremål av så hög kvalitet att de bara kan beskrivas som unika i världen. Arkeologerna vill dock ännu inte avslöja vilka dessa föremål är.

Nu ska restaureringsprocessen påbörjas och det kommer att ta flera år. Men Museo Archeologico Baglio Anselmi kommer att göra den speciell genom att låta besökarna följa hela processen.

När det är klart är planen att det ska få ett alldeles eget museiutrymme, där det kan upplevas på nära håll tillsammans med all last.

Se hur mycket av skeppets träkonstruktion som bevarats trots 1800 år på havsbotten.