Hur stort var romarriket?

Under sin storhedstid var romarriket enormt - men hur stort var det egentligen?

Arkeologiska utgrävningar visar att ett av historiens mäktigaste imperier, romarriket, grundlades som en liten handelsstad vid Tiberns strand under 700-talet f.Kr.

Under de följande 1 200 åren växte den oansenliga orten till världens största stad.

Rom blev huvudstad i ett mäktigt jätterike som omfattade enorma landområden i såväl Europa som Afrika och Asien.

Erövringståg var nyckeln till storhet

De nya territorierna erövrades genom ett antal fram­gångsrika erövringståg som kompletterades av en välfungerande administration och bra infrastruktur.

Under rikets storhetstid, århundradet efter Jesu födelse, hade de romerska härförarna lyckats erövra ett rike med mellan 50 och 90 miljoner invånare – mot­svarande omkring 20 procent av hela dåtidens världs­befolkning.

Så blev Rom ett jätterike

© Carole Raddato & Musée Arles Antique & Age/Scanpi

Scipio Africanus 236–183 f.Kr.

Romarna har redan erövrat den italienska halvön då general Scipio besegrar kartagerna under det andra puniska kriget (218–201 f.Kr.). Rom blir Medelhavets stormakt och vägen till kolonierna i Nordafrika och Melanöstern ligger fri.

© Carole Raddato & Musée Arles Antique & Age/Scanpi

Julius Caesar 100–44 f.Kr.

I ett mäktigt fälttåg be­segrar Julius Caesar de krigiska grupperna i norr och gör Gallien (dagens Frankrike) romerskt. Imperiets gränser sträcker sig nu ända till Engelska kanalen och Rhen.

© Carole Raddato & Musée Arles Antique & Age/Scanpi

Trajanus 53–117 e.Kr.

Som Roms sista stora erövrar­kejsare utvidgar Trajanus sitt rike i både Östeuropa och Mellanöstern. Under Trajanus når romarriket sin höjdpunkt och består av ett område på hela fem miljoner km² – ett territorium som idag delas av 48 länder.