Hur många knivhugg fick Caesar?

Hur gick mordet på den romerske diktatorn Caesar till?

Enligt läkaren Antistius ob­­duk­tionsprotokoll fick Caesar 23 knivhugg. Mordet skedde när han 56 år gammal stod på toppen av sin karriär och hade erövrat stora delar av Europa.

I Rom hade Caesar säkrat makten genom att utropa sig till diktator på livstid. I praktiken betydde det att republiken avskaffades vilket upprörde Caesars nära vän, den starkt republiktrogne Brutus. Tillsammans med fältherren Cassius mördade han Caesar den 15 mars 44 f.Kr.

Hur många som var in­­blandade vet man inte, men efter rekonstruktioner har man kommit fram till att det troligen rörde sig om 5–10 gärningsmän. Det andra hugget, som träffade Caesar i ryggen, var det dödande.