Hur många gudar hade romarna?

Atles Museum Berlin /Wikipedia

Romarna hade nära 200 gudar, hjälpgudar och gudomliga andar. Gudarna hade var sitt ansvarsområde: Ceres var gudinna för skörd, Mars för krig och Mercurius för handel osv. Flera av gudarna kom från den grekiska mytologin, men de hade integrerats med de romerska gudarna. Jupiter motsvarade alltså Zeus, och Venus kom av Afrodite. I takt med sina erövringar tog romarna­ över en mängd gudar från andra folkslag, bl.a. den egyptiska fruktbarhetsgudinnan Isis, den persiske krigsguden Mithras och den anatoliska fruktbarhetsgudinnan Kybele.