Israel Antiquities Authority

Historiskt, blodfläckat mynt räddat i sista stund

Myntet, som fick romarna att gå i krig mot judarna, var till salu för motsvarande 10,5 miljoner kronor. Nu är den nästan 2 000 år gamla dyrgripen på väg till sina rättmätiga ägare.

På ett advokatkontor i New York överlämnades nyligen ett litet mynt till representanter från Israels myndighet för fornfynd. Myntet ser inte mycket ut för världen, men det är otroligt sällsynt och vittnar om några av historiens mest dramatiska händelser.

Myntet, ett nästan 2 000 år gammalt så kallat kvarts shekel, var nära att hamna hos en privat samlare. Myntet stals år 2002 från en utgrävning i Israel och smugglades ut ur landet. De israeliska myndigheterna följde spåret efter myntet – via mellanhänder i Jordanien och Storbritannien hamnade det till slut i USA, där det 2017 bjöds ut på en auktion.

De israeliska myndigheterna lyckades hejda försäljningen, och efter en längre tids arbete med att slå fast myntets ursprung, överlämnades det nyligen till Israel.

Judarnas uppror ledde till Jerusalems förstörelse och år 73 begick de sista rebellerna självmord i Masada.

© David Roberts

Mynt var symbol för självständighet

Myntet är mycket speciellt, eftersom det präglades av rebeller år 69 efter Kristus, då judarna försökte lösgöra sig från det mäktiga romarriket.

Att prägla egna mynt utan Roms tillåtelse var liktydigt med en självständighetsförklaring, så när de sista rebellerna begick självmord högt uppe på fästningen Masada smälte romarna ner alla mynten.

Därför finns det ytterst få kvartsshekel kvar från denna period, och myntet hade därför värderats till motsvarande drygt tio miljoner kronor.