Historisk tidslinje: Romarriket

De romerska legionärerna stormar fram och skapar ett mäktigt imperium runt Medelhavet. Läs om huvuddragen i Romarrikets storhet och fall i våra artiklar nedan.

Republik växer till imperium

Rom blir en republik runt 475 f.Kr. och underlägger sig den italienska halvön. Den första kejsaren - Augustus - maktövertagande 31 f.Kr. inleder storhetstiden, och under de följande århundradena underlägger de segerrika legionärerna sig områden ända från Britannia i norr till Mauretanien i söder. Rom blir centrum i ett enormt imperium.

Romarriket luckras upp

Stridigheter om makten leder till romarrikets delning i en östromersk och en västromersk del 395 e.Kr. Den sista romerska kejsaren i den västliga delen av riket störtas av den germanska befälhavaren Odoaker i 476 e.kr., och därmed upphör det ursprungliga romerska riket att existera. Det östromerska riket överlever dock som det Bysantinska riket fram till 1453.

Överblick

Skaffa dig en överblick över romarrikets historia i de kronologiskt ordnade artiklarna här:

Kanske är du intresserad av...